Herkansing voor tehuis

bejaardenWillemstad – Omdat er een nieuw management is aangesteld voor het bejaardentehuis Aurita, dat gisteren een plan van aanpak heeft gepresenteerd om het tehuis zo snel mogelijk te verbeteren, heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg besloten het tehuis nog niet definitief te sluiten.

Dat laat Inspecteur voor de Gezondheidszorg Jan Huurman weten.
Afgelopen vrijdag concludeerde de inspectie na een bezoek aan het tehuis, waar 12 bejaarden wonen, dat een voortzetting van de zorgverlening in het tehuis onverantwoord was.

,,Tijdens deze inspecties zijn belangrijke lacunes vastgesteld op het gebied van de kwaliteit en kwantiteit van medewerkers, de dossiervorming, de geneesmiddelenvoorziening en de hygiëne.”

Eind oktober vorig jaar bracht de inspectie ook al een bezoek aan het tehuis waaruit bleek dat de situatie onvoldoende was.
Dit was afgelopen vrijdag niet beter, waarna de inspecteur besloot het traject in gang te zetten om ander onderdak voor de patiënten te zoeken.
Nu er een verbeterplan op tafel ligt, wil Huurman het tehuis tot komende maandag de tijd geven.

,,Hoewel ik op een groot aantal onderdelen daarvan nog twijfels heb aan de hardheid van de voornemens, ben ik bereid de procedure van uitplaatsing voor de termijn van één week op te schorten.”

Indien er maandag 21 januari geen significante verbeteringen zijn doorgevoerd, gaat het tehuis alsnog dicht.

  • Een van de kritiekpunten is dat de bewoners van het tehuis aan aandoeningen lijden als Parkinson, diabetes, dementie of de gevolgen van een CVA (hersenbloeding).
  • Daarnaast is er ’s nachts geen of onvoldoende zorgpersoneel aanwezig.
  • Het tehuis ruikt naar urine en de slaapkamers maken een onhygiënische indruk.
  • De medische dossiers zijn onvoldoende en slordig bijgehouden, en voor zover de inspecteur dat hieruit kan opmaken komt er onvoldoende vaak een huisarts langs.

Volgens de inspectie worden de geneesmiddelen slordig bewaard, ontbreekt er een medicatielijst en wordt er niet afgetekend aan wie welke geneesmiddelen wordt verstrekt.
Het feit dat de eindverantwoordelijkheid bij een 76-jarige verpleegkundige ligt, baart de inspectie ten slotte ook zorgen.

,,De Inspectie heeft de stellige indruk dat zij meer aanpakt dan zij aankan.”

De vraag is nu of er wettelijk gezien wel zorg verleend mag worden door het nieuwe managementteam dat het tehuis onlangs heeft overgenomen.
Officieel moet er eerst een nieuwe vergunning worden aangevraagd, en mag er tot die tijd geen zorg verleend worden.
Volgens Huurman valt dit echter buiten de jurisdictie van de inspectie.

,,Hier zal het ministerie van GMN over gaan. Er is enige onduidelijkheid over, maar die hebben we vandaag nog niet kunnen oplossen”

, aldus Huurman gisteren desgevraagd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *