Hervorming biedt geen garantie’

PAISWillemstad – De kwaliteit van het bestuur en bestuurlijke besluitvormingsprocessen op Curaçao is beter gediend met een investering in de kwaliteit van de mensen die deel uitmaken van het bestuur. Dat stelt PAIS in reactie op de gedachte dat met constitutionele hervorming meteen ook goed bestuur gegarandeerd is.

Advertentie

,,Goed bestuur is namelijk niet zo zeer afhankelijk van de vorm van het bestuur als wel van de kwaliteit van de mensen die daarvan deel uitmaken.”

In dit kader presenteert PAIS vandaag een aantal concrete voorstellen om de kwaliteit van het bestuur en de democratie in ons land te verbeteren.
De partij hoopt dit in de komende drie jaar af te kunnen ronden.

,,Naast het voorstel van het aansprakelijk maken van bestuurders, dat reeds is aangeboden, gaat het erom te komen tot openbaarheid van financiële gegevens van politieke partijen en een intensivering van de plicht tot openbaarheid gedurende de verkiezingsperiode”

, aldus Alex Rosaria, de partijleider van PAIS.
Samen met onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran werkt de partij aan een uitbreiding van de strafbaarstelling voor wat betreft omkoping tijdens de verkiezingen en een verbod om met mobiele telefoons of ander materiaal met een camera te stemmen, opdat de verkiezingen daadwerkelijk eerlijk en in het geheim plaatsvinden.

,,Ook wordt gewerkt aan het uitbreiden van de screeningswetgeving, het door PAR voorgestelde burgerinitiatief en een leerstoel integriteit”

, aldus Rosaria.
Het is volgens PAIS van essentieel belang dat het systeem van democratische controle door diezelfde burgers, die aan de regering de macht hebben toegekend om ons land te besturen, goed functioneert.

,,Daarnaast is het ook erg belangrijk dat onze institutionele mechanismen van ‘checks and balances’, goed functioneren. Een constante in het denken van PAIS is de wens om de burger daar waar mogelijk en wenselijk is, invloed te geven op het functioneren van onze democratie,”

zo legt de voorman van PAIS uit.

,,Het is meer dan logisch dat een burger die gerespecteerd wordt, die betrokken wordt, meer geneigd is om zijn land te dienen. PAIS gelooft in een bestuursvorm waarin zowel de meerderheid als de minderheid wordt gerespecteerd.”

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *