‘Het is een buitengewoon recht om uw gouverneur te mogen zijn’

Toespraak WoutWILLEMSTAD — Lucille George-Wout (63) heeft vanochtend tijdens een plechtige vergadering van de Staten officieel haar ambt aanvaard als de nieuwe gouverneur van het land Curaçao. In haar toespraak bedankte de gouverneur koning Willem-Alexander voor het vertrouwen en de eer om hem te kunnen dienen en te vertegenwoordigen, terwijl zij ook stilstond bij het voorrecht om de gouverneur van het volk van Curaçao te mogen zijn.

George-Wout stond in haar toespraak uitgebreid stil bij de rol die de gouverneur te spelen heeft op Curaçao.

Gouverneur Lucille George-Wout inspecteert de geuniformeerde troepen op het Fortplein in Fort Amsterdam.

Gouverneur Lucille George-Wout inspecteert de geuniformeerde troepen op het Fortplein in Fort Amsterdam.

Niet alleen is de gouverneur de vertegenwoordiger van het Koninkrijk, maar tevens het hoofd van de regering van Curaçao.

“Het is belangrijk dat de uitvoering van deze functie in alle mogelijke neutraliteit en onafhankelijkheid gebeurt. Hiermee wil ik zeggen dat de gouverneur buiten de politieke arena staat. De gouverneur kan zich niet uiten en ook niet mengen in debatten en politieke keuzes. De gouverneur kan zich niet publiekelijk verdedigen en daarom dient de politiek de gouverneur ook niet te beschamen, maar het noodzakelijke vertrouwen in het kader van de uitoefening van de functie te respecteren.”

George-Wout sprak de wens uit dat zij haar nieuwe functie zal uitvoeren gebaseerd op wederzijds respect voor elkaars mogelijkheden en functies.

De nieuwe gouverneur treedt aan op een moment dat Curaçao met grote uitdagingen te kampen heeft op het gebied van financiën, onderwijs, volksgezondheid en justitie, aldus George-Wout vanochtend.
Oplossing van deze problemen zal het maximale van Curaçao en haar bestuurders vragen, aldus George-Wout.
De gouverneur gaf verder aan dat zij waar mogelijk haar bijdrage zal leveren conform de klassieke mogelijkheden die tot haar beschikking staan, namelijk het recht om te waarschuwen, het recht op overleg en het recht om te informeren.

Bij de aanpak van de problemen die het eiland op dit moment doormaakt, heeft eenieder een rol te spelen, aldus de gouverneur.
De regering heeft de plicht om zich maximaal in te zetten voor het welzijn van het volk.
Het parlement dient te controleren en wetten te initiëren, terwijl er ook een politiek systeem moet zijn dat integer en transparant is en dat tevens vertrouwen uitstraalt.
Maar ook burgers hebben hierbij een rol te spelen.
In haar toespraak had George-Wout het over de plicht van iedere burger om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het eiland door meer verantwoordelijkheid te dragen voor gezinsleden, of door micro-investeringen in de eigen wijk.

wout op het bordesGeorge-Wout stond in haar toespraak ook stil bij de wil van het volk om in het Koninkrijk te blijven. De gouverneur wees in dit verband naar het autonomiemonument aan de Fokkerweg en benadrukte dat de leuze op het monument, steunend op eigen kracht, maar met de wil elkander bij te staan nog steeds actueel is.

“Wij moeten de rijksregering zien en benaderen als een partner die met ons wil samenwerken en niet als een factor die de op een of andere manier schade wil toebrengen aan de noden van Curaçao. Door hard te werken, kunnen wij zelf onze zaken regelen. Als gouverneur gaat mijn voorkeur ernaar uit om nadruk te leggen op wat wij zelf kunnen doen ten behoeve van de sociaal-culturele ontwikkeling van ons volk.”

Emancipatie van het volk houdt meer in dan alleen maar emancipatie op het gebied van de politiek, de staatkundige- of financiële situatie.

“Daarom is het van belang om de economie nieuw leven in te blazen zodat de sociale emancipatie van gezinnen en de mensen in de wijken kan plaatsvinden. Dit moet gebaseerd zijn op solide onderwijs en vorming. Het is aan ons om invulling te geven aan onze eigen economie. Om hieraan mijn bijdrage te leveren is mijn grootste taak en plicht.”

George-Wout hield haar toespraak tijdens een plechtige vergadering van de Staten, die werd bijgewoond door leden van de Raad van Ministers, leden van het parlement, voormalige Statenvoorzitters, oud-gouverneurs, leden van sociale partners en vertegenwoordigers van verschillende geloofsovertuigingen.

To Top

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *