Het Italië van de Cariben

Op de laatste dag van 2012 heeft Curaçao een nieuw kabinet gekregen.
Het derde van dat jaar en het tweede interim-kabinet.
Onder premierschap van bankdirecteur Daniel Hodge moet het orde op zaken stellen op dit autonoom bestuurde eiland van het Koninkrijk der Nederlanden. Hoewel op veel kleinere schaal, is Curaçao te duiden als het Italië van de Cariben. Ook op Curaçao, vroeger onderdeel van de voormalige entiteit Nederlandse Antillen, moet nu een zakenkabinet de omvangrijke begrotingsgaten zien te dichten of verkleinen die zijn voorganger heeft opengelaten.

En net als Silvio Berlusconi had Curaçao in de zakenman/politicus Gerrit Schotte een premier (oktober 2010-september 2012) van veelbesproken wangedrag.
Schotte verdween uit Fort Amsterdam nadat waarnemend gouverneur Adèle Pluijm-Vrede het eerste interim-kabinet had beedigd op 29 september en nadat hij dit regeringsgebouw in Willemstad nog even illegaal had bezet.
Dat interim-kabinet kwam tot stand mede onder druk van Nederland, dat nog altijd het financiële toezicht op het Antilliaanse eiland in handen heeft.
Uit democratisch oogpunt is een zakenkabinet geen mooie oplossing, maar aangezien het wel de keuze is van de meerderheid in het parlement, is de komst van de ‘technocraten’ te rechtvaardigen.
Het hielp daarbij dat de voormalige coalitiepartners PS en MFK het met elkaar aan de stok hebben gekregen, terwijl zij dankzij de vervroegde verkiezingen wel opnieuw hadden kunnen gaan regeren.
Het hielp ook dat dit keer niet Schottes MFK, maar de PS van Helmin Wiels de grootste werd, de partij overigens die voorstander is van uittreding van Curaçao uit het koninkrijk.
Het kabinet-Hodge krijgt zes maanden de tijd, maar ontving van ex-premier Stanley Betrian alvast de boodschap dat deze periode te kort is.
Het zal minimaal één tot anderhalf jaar nodig hebben, zei hij in het Antilliaanse dagblad Amigoe.

In de drie maanden dat hij een interim-kabinet voorzat, heeft dat de situatie op Curaçao op een schaal van één tot vijf verbeterd van één naar anderhalf à twee, schat Betrian.
Genoeg te doen dus voor het nieuwe kabinet, te beginnen met de begroting van 2013, die er nog niet eens is.
Minister Jose Jardim van Financiën geeft vandaag in een vraaggesprek  de urgentie aan van stevige ingrepen.

„Bij ongewijzigd beleid zal Curaçao deze zomer al niet meer in staat zijn leveranciers te betalen of ambtenarensalarissen.”

Een lager financieringstekort, minder ambtenaren, een hogere pensioenleeftijd, aanpak van de criminaliteit: het kabinet-Hodge hoeft zich, evenmin als straks zijn opvolger, niet te vervelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *