Het Koninkrijk bestaat alleen maar op papier

Dean rozier met Helmin WielsWILLEMSTAD — Het Koninkrijk bestaat alleen maar op papier. Dit verklaarde PS-leider Helmin Wiels tijdens de Centrale Commissie-vergadering van de Staten. Volgens Wiels is op dit moment de stemming in Nederland dat men alleen oog heeft voor zichzelf en de anderen in het Koninkrijk aan hun lot overlaat.

Wiels, die in zijn functie als Statenlid onlangs tot voorzitter van de vaste Commissie Koninkrijksrelaties en Interparlementaire Relaties is gekozen, deed zijn uitspraken tijdens een Centrale Commissie-vergadering van de Staten.
Volgens de PSleider is al enige tijd duidelijk te merken dat Nederland niet erg geïnteresseerd is in het Koninkrijk.

“Ze zijn niet geïnteresseerd in deze eilanden. Kijk maar hoe zij met de BES-eilanden omgaan.
Deze eilanden zijn teleurgesteld, omdat ze aan hun lot worden overgelaten.
Ze zijn ontevreden.
Tijdens een vorige bijeenkomst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) wilden zij Curaçao, Aruba en St. Maarten opzadelen met de zorg voor de BES-eilanden. Maar Nederland heeft deze constructie gecreëerd.
Dan moeten zij er ook voor zorgen.”

Gezien de laatste ontwikkelingen in het Koninkrijk is het volgens de PS-leider van belang dat Curaçao erop toeziet dat zijn belangen gediend worden.

“Het Koninkrijk bestaat alleen op papier.
Wij moeten proberen om er wederzijds voordeel uit te halen.”

Pais-leider Alex Rosaria pleitte er daarna echter voor dat Curaçao eerst gaat bepalen wat het van het Koninkrijk wil.

“Het Koninkrijk moet je als een structuur zien. We moeten niet teveel aan structuren blijven hangen.
Wij moeten nagaan wat wij willen bereiken en hoe wij dit willen doen.
Het kan zijn dat je een aantal zaken binnen het Koninkrijk wilt regelen.
Andere zaken regel je dan op een andere manier, bijvoorbeeld via (regionale handelsorganisatie, red.) Caricom, of sommige doe je op jezelf.”

Op de agenda van deze vergadering stond de reis van Statenvoorzitter Mike Franco naar St. Maarten in verband met een overleg van de parlementsvoorzitters van Aruba, St. Maarten en Curaçao. T
ijdens dit overleg, dat op maandag 28 januari zal worden gehouden, zal onder meer worden stilgestaan bij het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) op 5 maart dit jaar en de viering van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk.
Het was tijdens de behandeling van dit onderwerp dat Pais-leider Alex Rosaria met zijn voorstel kwam om voor de reis van Franco naar St. Maarten het een en ander te bespreken in de vaste Commissie Koninkrijksrelaties en Interparlementaire Relaties.
Volgens commissievoorzitter Wiels zal deze vergadering volgende week plaatsvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *