Hodge kondigt suppletoire begroting aan

Geen maatregelen nemen zal meer pijn doen

WILLEMSTAD — Premier Daniel Hodge (PS) heeft vanochtend de eerste suppletoire begroting voor het jaar 2013 aangekondigd. Het is de bedoeling dat deze gewijzigde begroting in het eerste kwartaal van dit jaar naar de Staten zal worden gestuurd. De suppletoire begroting is nodig omdat de begroting voor het land Curaçao over het jaar 2013 niet door de huidige regering, maar door haar voorganger, het interimkabinet onder leiding van voormalig premier Stanley Betrian, werd ingediend.

Daniel Hodge

“Het zullen pijnlijke maatregelen zijn. Maar wij zullen ons best doen opdat deze maatregelen de minderbedeelden in de samenleving niet zullen raken. Maar maatregelen zijn onder de huidige omstandigheden vereist. Geen maatregelen nemen zal meer pijn opleveren.”

Hodge deed een beroep op eenieder om de handen in een te slaan om het eiland naar voren te helpen.Na de introductie van Hodge ging het Statendebat van start.
Ieder Statenlid heeft 35 minuten om vooral technische vragen over de begroting aan het kabinet te stellen.
Maar bij de aanvang van het debat was al snel duidelijk dat maar weinig Statenleden technische- of cijfermatige vragen hadden voor de pas aangetreden regering. Vooral beleidskwesties kwamen aan bod.

Zo had Pais-lid Eugene Cleopa vragen over hoe het regeerakkoord in de begroting terug te zien zal zijn.
Ook had hij vragen over de nasleep van de ramp met het Kruithuis en over het feit dat onderwijsinstituut Feffik twee weken dicht zal zijn, terwijl hij ook het kabinet-Hodge op het hart drukte om haar beloftes aan het volk na te komen.

PNP’er Humphrey Davelaar vroeg zich openlijk af of het zin had om technische vragen over de begroting 2013 te stellen, als de regering vragen, gesteld bij de behandeling in de Centrale Commissie over de eerste, maar ook over de tweede suppletoire begroting 2012, nog steeds niet heeft beantwoord.
De huidige begroting was volgens Davelaar een samenraapsel van beleidsintenties uit 2011 en 2012, die niet zouden zijn uitgevoerd.
De huidige cijfers zouden het beleid niet weergeven wat in de afgelopen periode is gevoerd en wat er in de toekomst zal gaan worden gevoerd.

“Ik kan dus maar beter geen vragen stellen over cijfers. Deze regering zit er pas een week”

,aldus de PNP’er.

MFK-lid Amerigo Thodé was het laatste Statenlid dat voor de middag het woord voerde. Hij verklaarde zich te zullen baseren op cijfers die in de begroting staan vermeld en constateerde dat de begroting vol maatregelen staat, die grote klappen met zich mee zullen brengen voor de armeren, ouderen en de middenklasse.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *