HOF | Beschikking KdNT e.a. inzake de heer S. Martina

Met beschikking

rechtstreeks belanghebbende als bedoeld in artikel 15 van het Wetboek van Strafvordering

Heden heeft het Hof een beslissing genomen naar aanleiding van de klacht van Kòrsou di Nos Tur (KdNT) en de heren A.M. Dos Santos (Dos Santos) en C.A. Monk (Monk) ter zake van het uitblijven van vervolging van de heer I.S. Martina.

Het Hof komt tot de conclusie dat hoewel ten aanzien van de heer I.S. Martina sprake is van een redelijk vermoeden van schuld aan overtreding van artikel 21 van de Landsverordening Integriteit (kandidaat)ministers, noch de rechtspersoon KdNT, noch de heren Dos Santos en Monk kunnen worden aangemerkt als rechtstreeks belanghebbende als bedoeld in artikel 15 van het Wetboek van Strafvordering.

Niet gezegd kan worden dat KdNT en de heren Dos Santos en Monk door het uitblijven van strafvervolging zijn getroffen in een belang dat hun bepaaldelijk aangaat. Zij kunnen derhalve niet worden ontvangen in hun klacht.

Het beklag is derhalve afgewezen. Ik verwijs u kortheidshalve naar de inhoud van de beschikking die aan deze e-mail is gehecht.

Bron: Gemeenschappelijk hof van Justitie

Naschrift KKC

2019 05 23 – Openbara Ministerie Steven Martina Belangenverstrengeling Fatum Roger Bos Sepot by Black Lion on Scribd

2019 10 22 – BESCHIKKING Kd… by Black Lion on Scribd

14 Reacties op “HOF | Beschikking KdNT e.a. inzake de heer S. Martina

 1. Ben het eens met de uitspraak, maar op grond van het feit dat iemand niet op basis van een (politiek uitgebuite) futiliteit vervolgd hoeft te worden.

  Dat de zakkenvullers van KdnT geen belanghebbende zijn is vreemd. Iedere burger kan zich in deze belanghebbende noemen. Ook de gokverslaafde, alcoholist en obesitaslijder van KdnT.

 2. Het is natuurlijk typerend dat Hof de aanklacht tegen Martina als een “politiek spelletje” omschrijft.

  Het aanstellen van een minister is nu eenmaal op Curacao een politiek spel. Helemaal bij de heer Martina die zelf politiek actief is. Daarnaast dient de rechter te kijken of de aanklacht legitiem is. Er is al geconfirmeerd dat dit zo is dus dan dient men over te gaan op straf vervolging! Door het willekeur bij het Hof en OM mbt vervolgen van politieke personen kunnen we stellen dat het Hof een van de spelers is in het politieke spelletje!

 3. Mag ik ook wat zeggen?

  Mmmmm…dus omdat een rechter wél verstand heeft van de rechtsspraak kan een rechter niet corrupt zijn of zich achter de wet verschuilen om persoonlijke of nepotistische belangen te dienen?

  Het één hoeft het ander niet uit te sluiten.
  Een mooi staaltje van de “Appellatio ad legem” ( Beroep op de wet) drogreden.
  Niet omdat iets in de wet staat betekent het dat het moreel ook juist is. En er is moreelen wettelijk niéts juist aan het feit dat Martina nog vrij rond loopt te borrelen.
  Het was ook ooit de wet dat het houdenvan slaven legitiem was.
  Corruptie en belangenverstrengeling in de rechtspraak is van alle tijd en komt overal ter wereld voor, waarom zou Curaçao een uitzondering vormen?
  Martina had gewoon vanaf het eerste moment vervolgd en veroordeeld moeten worden volgens de wet die in dit integriteitsdelict heel stellig is. Maar blijkbaar was er toen wel voldoende speelruimte binnen de mazen van de wet om daarvan af te zien waardoor we nu in deze hachelijke situatie terecht zijn gekomen.

  En wat de opmerking betreft dat iemand zijn mond moet houden omdat hij geen verstand van iets zou hebben; Hoe vaak is dat argument al niet misbruikt om zand in de ogen te strooien van de zogenaamde onwetenden. Gelukkig trekken ook leken hun mond steeds vaker open tegen deze corrupte gevestigde orde die maar al te vaak meent dat je je mond moet braaf moet houden omdat je er toch geen verstand van hebt zodat ze hun eigen belangen ( En die van hun vrienden) vrolijk en ongestoord verder kunnen dienen.

 4. Curacao revisited

  Het is natuurlijk typerend dat Hof de aanklacht tegen Martina als een “politiek spelletje” omschrijft. Kennelijk geeft het Hof niets om integriteit, dus onze rechtspraak is in goede handen

 5. Zelfde is inderdaad al vaak geschied met de ISLA. De stichtingen woonden niet in de buurten onder de rook van de ISLA, waren niet direct belanghebbenden en dus waren hun klachten ongegrond. Pas toen ze omwonenden gingen vertegenwoordigen werden hun klachten gegrond verklaard.

  Klachten van omwonenden waren gegrond, er was bewezen dat Isla strafbare feiten hadden gepleegd en toch weigert het hof de Isla te beboeten.

  Vreemde wereld

 6. Wat men ook niet moet vergeten. Het gaat hier om een wet integriteit kandidaat minister screenen. Het is voor ieder van belang dat een MINISTER (Die ook betaald krijgt van ons belastinggeld) integer is.

  Dit heeft niets me maken met dat wanneer iemand op Banda Bou een te hoge muur om zijn huis laat bouwen en ik woon zelf op Jan Sofat.

 7. Joep Meloen

  @ Curacao revisited,

  Ik snap je frustratie, maar zo is de wet nu eenmaal en een rechter moet die wet naleven. Ben je het niet eens met die wet dan moet je de wet dus veranderen, maar de rechter de schuld geven klopt dus niet.
  Enige jaren geleden dienden een aantal advocaten een klacht in tegen Peppie & Kokkie. Zij maakten racistische opmerkingen, bezoedelden het blazoen van de advocaten etc etc.
  Ook daar werd geredeneerd dat de advocaten geen direct belanghebbenden waren en dus was de klacht ongegrond.
  Zelfde is inderdaad al vaak geschied met de ISLA. De stichtingen woonden niet in de buurten onder de rook van de ISLA, waren niet direct belanghebbenden en dus waren hun klachten ongegrond. Pas toen ze omwonenden gingen vertegenwoordigen werden hun klachten gegrond verklaard.
  Het is een vreemde constructie, maar zo is het nu eenmaal.

 8. Curacao revisited

  @Joep Meloen: als ik jouw redenatie mag geloven is het niet mogelijk om in het algemeen belang een klacht in te dienen? Dus als ik in Jan Tiel woon, mag ik geen klacht tegen de Isla indienen omdat ik als bewoner van Jan Tiel niet direct last heb van de Isla?!
  De politieke situatie op Curacao is inmiddels net zoals in Zuid Afrika (ANC) waarbij wie niet voor deze regering is, tegen de regering. In ieder normaal land was Martina door druk vanuit de media allang opgestapt maar op Curacao gebeurt dit niet omdat het nepotisme en gebrek aan zelfreflectie absurde trekken aanneemt. Dat KdnT via de rechter het vertrek van Martina heeft moeten afdwingen laat wel zien hoe slecht onze politiek functioneert.

  En zoals vaker op dit forum vermeld: of je bent integer, of je bent het niet, en Steven Martina is niet integer

 9. Het hof op Curacao wordt steeds creatiever: dus Steven Martina heeft een overtreding begaan maar omdat Dos Santos en Monk niet direct belanghebbenden zijn, wordt er niets gedaan. Iemand is wel of niet integer, en Steven Martina is niet integer.

  Hetzelfde verhaal als wanbeleid bij overheids OM, Zaak Tromp en de zaak isla. Er worden strafbare feiten gepleegt maar het hof of het OM doet er niets aan. Willekeur?

 10. Joep Meloen

  @ Mag ik ook wat zeggen,

  Ik wil graag ook wat zeggen en dat is dat, wanneer je niets begrijpt van de rechtspraak je er ook maar beter geen uitspraken over moet doen.

  De rechter volgt hier gewoon de wet en die is vrij simpel: ‘je moet belang hebbende zijn wil je klacht ‘gegrond’ worden verklaard.’ Je kunt de klacht indienen bij het OM en als zij die klacht gegrond zien dan worden zij de belanghebbende, maar jij als burger hebt nu eenmaal totaal geen enkel belang bij deze zaak. Klinkt cru, maar zo is nu eenmaal de wet.
  Op die wijze zijn al veel klachten ongegrond verklaard, dus het is niet nieuws. Dat had KdNT ook zelf wel kunnen bedenken, deden ze waarschijnlijk ook, maar het gaat hen om de publiciteit en jij valt daar volledig voor.

 11. Mag ik ook wat zeggen?

  Het hof is net zo verrot als de rest van de overheid. Nepotisme en elite justitie vieren hoogtij. Oók de rechters op Curaçao ontkomen niet aan het predikaat dat ze moreel en politiek gecorrumpeerd zijn .

 12. Curacao revisited

  “Het Hof komt tot de conclusie dat hoewel ten aanzien van de heer I.S. Martina sprake is van een redelijk vermoeden van schuld aan overtreding van artikel 21 van de Landsverordening Integriteit (kandidaat)ministers, noch de rechtspersoon KdNT, noch de heren Dos Santos en Monk kunnen worden aangemerkt als rechtstreeks belanghebbende als bedoeld in artikel 15 van het Wetboek van Strafvordering.”
  Het hof op Curacao wordt steeds creatiever: dus Steven Martina heeft een overtreding begaan maar omdat Dos Santos en Monk niet direct belanghebbenden zijn, wordt er niets gedaan. Iemand is wel of niet integer, en Steven Martina is niet integer

 13. De Rechtsstaat

  “Belanghebbende als bedoeld in artikel 15 van het Wetboek van Strafvordering”.

  Klopt dit eigenlijk?

 14. Het gaat monk dus bepaaldelijk niks aan, is niet getroffen in zijn belang. Is dit even pech hebben, maar breng toch geen mensen meer in gevaar monk door ladderzat ongelukken te veroorzaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *