Hof buigt zich over regels Isla

Willemstad – Het Hof behandelt op 2 april de geldende Hinderverordening van de Isla. Tot nu toe heeft de raffinaderij zich niet aan deze verordening gehouden.

Tevens heeft de overheid zich ook niet aan het vonnis van 1 september 2011, van Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) tegen de overheid, gehouden. Zowel de overheid als Isla zijn in hoger beroep gegaan tegen het vonnis. Dit wordt volgende week maandag door het Hof behandeld. Het vonnis van 1 september 2011 hield in dat de overheid de Isla een brief moest sturen, op straffe van een half miljoen per week met een maximum van 50 miljoen gulden, waarin de overtredingen van de Hindervergunning door Isla werden opgesomd en bevolen werd direct over te gaan tot het staken en gestaakt houden van die overtredingen. De brief in kwestie is op 29 maart gemaakt door minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Jacinta Constancia (MFK), maar is nooit naar de Isla verstuurd.

,,Die brief is de essentie van deze zaak: Smoc verzoekt de overheid de bestaande vergunning van Isla te handhaven. Tot op heden weigert de overheid deze plicht op zich te nemen, met alle gevolgen van dien zoals ziekte, vroegtijdige doden en scholen dicht”, zegt de Smoc.

De stichting heeft samen met actiecomité Basta!, Moveshon Solushon Isla, en Komishon Wishi Marchena in het parlement een presentatie gegeven en is in debat gegaan met de parlementsleden. Naar aanleiding daarvan heeft ook Statenlid Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) een persbericht uitgebracht waarin ze een paar vragen stelt aan premier Gerrit Schotte (MFK).

– Zo wil ze weten wanneer de Milieudienst wordt versterkt met deskundigen die het achterstallige werk kunnen oppakken.

– Ook wil ze weten wanneer Isla wordt geïnstrueerd om de geldende Hinderverordening na te leven.

– Verder wil de parlementariër weten wanneer de bevolking van Curaçao informatie over de acties van de regering om geluids en stankoverlast van Isla aan te pakken, wanneer het onderzoek over de witte poeder wordt afgerond en de belofte van Schotte om de wijken onder de rook van de Isla van schone lucht te voorzien.

 

Bron: Antiliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *