Hof mag geld lenen in 2014

justitieWillemstad – In 2014 krijgt het gemeenschappelijk Hof van Justitie een leenfaciliteit, waarmee de vermogenspositie ten behoeve van de bedrijfsvoering van het Hof op adequate wijze kan worden aangestuurd.

,,Het functioneren van het Gemeenschappelijk Hof binnen de vastgestelde begroting stelt belangrijke eisen aan de nieuwe organisatie in verschillende facetten.
Behalve de problematiek van de ‘cash flow’ waarbij het Hof tijdig over de aan haar toegewezen gelden kan beschikken, speelt het kunnen beschikken over een leenfaciliteit eveneens een belangrijke rol.
Het Hof dient immers haar ‘cash flow’-positie te kunnen waarborgen en belangrijke uitgaven op efficiënte en effectieve wijze te kunnen plannen en uitvoeren.
Dit vereist een zekere discipline van de Landen om tijdig aan hun verplichtingen jegens het Hof te voldoen en inzet van de Beheerraad om hierover in overleg te treden met de verschillende ambtelijke organisaties”

, zo staat in het jaarverslag 2012 van het Hof.
De Beheerraad heeft een toezichthoudende functie conform de Rijkswet en aanverwante regelgeving.
De budgetverantwoordelijkheid brengt met zich mee dat bedrijfsprocessen efficiënt moeten zijn.

Hof:

,,De inzet van publieke middelen zal op transparante wijze tijdig worden verantwoord.
Om deze visie te realiseren wordt zowel van medewerkers als van leidinggevenden en bestuurders het nodige gevraagd:

  • flexibiliteit,
  • de vaardigheid om met onzekerheid om te gaan,
  • een proactieve houding,
  • creativiteit en
  • de stevigheid om tegenslagen het hoofd te kunnen bieden.

Een organisatie kan dit alleen realiseren met de aanwezigheid van stevig en stimulerend leiderschap.”

Beslissingen met financiële gevolgen worden vanaf 10 oktober 2010 binnen de nieuwe organisatie genomen, en niet langer door landsorganen.
Dit was aanleiding om een begin te maken met het beschrijven van primaire en secundaire processen.
Om dit voor de organisatie betrekkelijk nieuwe onderwerp voortvarend aan te pakken is de rechtspraak in Nederland verzocht hierin ondersteuning te bieden en is een kwaliteitsmedewerker aangetrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *