HOF | Regeling tarieven zonnepanelen niet onverbindend

Met vonnis

Vier jaar cel voor E.G. wegens verduistering, valsheid in geschrift en witwassen

Willemstad – Maandag 20 mei 2019 heeft het Gerecht te Curaçao eindvonnis gewezen in de rechtszaak die in 2015 werd aangespannen door de Vereniging voor Duurzame Energie c.s. tegen het Land Curaçao en Aqualectra.

Een belangrijk punt van discussie tussen de partijen was de terugverdientijd van zonnepanelen onder de nieuwe regeling. Op basis van de rapportages van de door partijen ingeschakelde deskundigen, komt het Gerecht bij de huidige tarieven tot een – niet onredelijke – terugverdientijd van 7 tot 10 jaar is. Ook verder ziet het Gerecht geen grond om de ministeriële regeling onverbindend te verklaren.

Inzet van de zaak was de per 1 januari 2015 van kracht geworden ministeriële regeling ´teruglevering duurzaam opgewekte elektriciteit’, die voor zonnepaneeleigenaren financieel aanzienlijk ongunstiger was dan de voordien geldende regeling. Voor particuliere eigenaren van zonnepanelen werd afgestapt van het systeem van saldering of verrekening, waarbij de zelf opgewekte elektriciteit werd weggestreept tegen van Aqualectra afgenomen elektriciteit.

In plaats daarvan werd voor zowel particulieren als bedrijven een systeem ingevoerd met een teruglevertarief ten gunste van de paneeleigenaar, gecombineerd met een vaste, door de paneeleigenaar aan Aqualectra te betalen maandelijkse vergoeding per opgestelde kWp (f 16 voor particulieren, f 32 voor bedrijven). Met ingang van 2018, dus tijdens de rechtszaak, zijn deze bedragen gehalveerd.

  • Tussenvonnis 5 juni 2017 (link)
  • Eindvonnis 20 mei 2019 (bijlage)

Bron: Persbreicht Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Naschrift KKC

2019 05 20 – Vonnis Vereniging Duurzame Energie Zonnepanelen – Curacao – Aqualectra – Eindvonnis by Black Lion on Scribd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *