Hof | Regiezitting d.d. 20 maart 2015 in de strafzaak Babel

–PERSBERICHT–

hof van justitie-stadhuis

Regiezitting d.d. 20 maart 2015 in de strafzaak Babel

De regiezitting in de strafzaak Babel, waarin de verdachten C.vdD. en G.F.S. door het openbaar ministerie zijn gedagvaard, stond gepland op vrijdag 20 maart 2015.

Verdachte C.vdD.

In de zaak tegen de verdachte C.vdD. heeft de verdediging op grond van artikel 293 van het Wetboek van Strafvordering een bezwaarschrift tegen de dagvaarding ingediend. Het Hof zal zich gaan buigen over dit bezwaarschrift.

Aangezien heden nog niet was beslist op het bezwaarschrift is de regiezitting in de zaak tegen de verdachte C.vdD voor bepaalde tijd uitgesteld, en wel tot vrijdag 5 juni 2015 om 9.00 uur. Of die behandeling al dan niet doorgang zal vinden, is afhankelijk van de beslissing van het Hof op het bezwaarschrift.

Verdachte G.F.S.

Tijdens de regiezitting van hedenochtend heeft de raadsman van de verdachte G.F.S een verzoek tot aanhouding van de behandeling van de zaak gedaan. De rechter heeft dat verzoek gehonoreerd. Bij de beslissing op een verzoek tot aanhouding van de behandeling van de zaak dient de rechter een afweging te maken tussen alle daarbij betrokken belangen, waaronder:

  • – het belang van de verdachte bij het kunnen uitoefenen van zijn aanwezigheidsrecht,
  • – het belang dat niet alleen de verdachte, maar ook de samenleving heeft bij een doeltreffende en spoedige berechting en
  • – het belang van een goede organisatie van de rechtspleging (ook wel ‘behoorlijke rechtspleging’ genoemd die is gebaat met een zekere voortvarendheid).

Na afweging van alle betrokken belangen heeft het Gerecht geoordeeld dat het belang van een goede organisatie van de rechtspleging dient te prevaleren. Een regiezitting is onder meer bedoeld om te bevorderen dat de behandeling van grote strafzaken zo efficiënt mogelijk plaatsvindt.

Het belang van een effectieve en efficiënte rechtspleging weegt zwaar. In casu gaat het om de zaken van de verdachte G.F.S en de medeverdachte C.vdD. die nauw met elkaar verbonden zijn.

Mede gelet op de aard en omvang van de zaak dient te worden voorkomen dat de onderzoeken in de twee zaken naast elkaar gaan lopen, waarbij de kans bestaat dat de zaak van de medeverdachte op een gegeven moment achterloopt en het onderzoek opnieuw moet worden verricht. Dat is niet efficiënt en niet doeltreffend.

Mede gelet op het moment van aanbrengen van de zaak op 2 maart 2015 door middel van het verstrekken van de tenlastelegging aan het Gerecht en de sindsdien verstreken tijd (18 dagen) weegt het belang van de samenleving bij een spoedige berechting in dit stadium minder zwaar.

Met inachtneming van het voorgaande is de regiezitting in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte G.F.S. voor bepaalde tijd aangehouden tot vrijdag 5 juni 2015 om 9.00 uur.

De inhoudelijke behandeling van de zaken is voorlopig gepland op woensdag
9 september en vrijdag 11 september 2015.

Bron: Hof van Justitie

Een Reactie op “Hof | Regiezitting d.d. 20 maart 2015 in de strafzaak Babel

  1. Het Hof wist toch al dat toen ze het verzoek inwilligde tot uitstel van de zaak tegen vdD dat de zaak tegen GFS en die van vdD niet synchroon zouden lopen. Waarom toen niet gelijk beide zaken uitgesteld?
    Opzetje van de vaak onnavolgbare justitiële keten? ( de tijd heelt alle wonden?).
    Of gewoon incompetentie ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *