Hof | Taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf voor politieman en brandweerman

Met vonnissen

“MARS” in rechtszaal, plunderaar voorgeleid bij RC

Het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten heeft donderdag in Philipsburg een politieman en brandweerman veroordeeld voor het opzettelijk onjuist en onvolledig doen van aangiften van de inkomstenbelasting en de belasting op de bedrijfsomzetten.

De verdachten zijn twee van de zeven personen die twee weken geleden voor zittingen van het gerecht zijn gedagvaard in het onderzoek Emerald. De zaken hebben met elkaar gemeen dat de verdachten allemaal een eenmansbedrijf hebben dat zich bezighoudt met bouwactiviteiten en dat de beschuldiging steeds bestaat uit het al dan niet opzettelijk niet binnen de gestelde termijn, onjuist en/of onvolledig doen van aangiften van de inkomstenbelasting en van de belasting op de bedrijfsomzetten.

Het Openbaar Ministerie had in beide gevallen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden en een voorwaardelijke geldboete van 250.000 gulden geëist. Het gerecht kan die eis in zoverre volgen dat op grote schaal belasting is ontdoken en daarmee belangrijke gemeenschapsbelangen zijn geschonden. Dat is extra wrang in een tijd dat het land Sint Maarten de verwoestende werking van orkaan Irma te boven probeert te komen. Tegelijkertijd is het in de Caribische delen van ons Koninkrijk zelden voorgekomen dat een verdachte voor enkel en alleen belastingfraude voor de strafrechter is gebracht. Dat hierin verandering is gekomen, komt doordat financiële onderzoekscapaciteit is vrijgemaakt om dit soort zaken aan te pakken. De traditie van niet-vervolging is daarmee doorbroken. Op het moment van de belastingontduiking bestond die traditie nog en daarom ligt, behoudens uitzonderlijke gevallen, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf minder voor de hand.

Het gerecht is van oordeel dat de zaken van de politieman en de brandweerman niet als zulke uitzonderlijke gevallen kunnen worden aangemerkt. Zij hebben beiden een blanco strafblad en het is aannemelijk dat zij slechts een fractie van het geld voor zichzelf hebben gehouden. De ernst van de belastingontduiking moet naar het oordeel van het gerecht op de navolgende wijze tot uitdrukking worden gebracht.

De politieman, die geen opening van zaken heeft gegeven, wordt veroordeeld tot de maximale werkstraf voor 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden met een proeftijd van drie jaren. De brandweerman, die wel opening van zaken heeft gegeven, wordt tot de helft daarvan veroordeeld: 120 uur en 6 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk ook met een proeftijd van drie jaren. Ten aanzien van de aard van de werkstraffen is overwogen dat het aanbeveling verdient dat deze plaatsvinden in het kader van de wederopbouw van Sint Maarten na de orkaan Irma.

De behandeling van de overige vijf zaken is om verschillende redenen uitgesteld. De behandeling daarvan zal eind maart aanstaande op verschillende zittingen worden voortgezet.

2018 02 23 – Vonnis Emerald SXM K.G.F. 820.00006-17 by Black Lion on Scribd

2018 02 23 – Vonnis Emerald SXM A.E.A 820.00002-17 by Black Lion on Scribd

Bron: Persbericht Hof van Justitie

Een Reactie op “Hof | Taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf voor politieman en brandweerman

  1. Als we op Curacao ook beginnen met de politici en bedrijven die geen belasting of andere sociale lasten betalen,zal het tekort bij de overheid zeer snel zijn ingelopen.Maar ook hier hebben deze groepen blijkbaar bescherming endoet men er niets aan. bedrijven die wel telkens voldoen aan hun verplichtingen krijgen prompt bij een simpele overtreding zoals enkele dagen telaat betalen een boete,echter staat de ontvanger bij politici en bepaalde bedrijven wel grote achterstanden toe.Dit terwijl deze bedrijven de belastingen etc wel hebben ingehouden van hun personeel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *