Hoyer2 | Curacao schendt Europees Verdrag voor Rechten van de Mens

Maya Elzinga-Soumah in gesprek met Rick Hart

Advocate Maya Elzinga-Soumah

Curacao schendt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het advocatencollectief dat zich pro deo inzet voor Venezolaanse vluchtelingen gaat voor de tweede maal naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het gaat een zaak aanspannen tegen de Curacaose overheid.

Collectieve uitzetting van mensen is volgens artikel 4 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, EVRM, niet toegestaan, zegt advocaat Maya Elzinga-Soumah van het advocatencollectief.

Bij uitzetting moet volgens de raadsvrouw naar de persoonlijke omstandigheden van mensen worden gekeken en dat gebeurt bij collectieve uitzetting niet. Je loopt daarmee gevaar van schending van het folterverbod in artikel 3 van het EVRM.

De nieuwe procedure die minister Raymond Knops heeft voorgeschreven hoe om te gaan met vluchtelingen werkt in de praktijk niet, zegt Elzinga-Soumah. Vreemdelingen zonder verblijfspapieren zouden door door de autoriteiten moeten worden geïnterviewd om vervolgens te kunnen beoordelen of zij mogelijk gevaar lopen als ze teruggestuurd worden.

Dat beleid is illusionair, aldus de advocaat.

Elzinga-Soumah bevestigt dat het voor advocaten moeilijk is om rechtsbijstand te verlenen aan vluchtelingen, terwijl ze daar wel recht op hebben.

Tijd: 4.16

Bron: Radio Hoyer 2

17 Reacties op “Hoyer2 | Curacao schendt Europees Verdrag voor Rechten van de Mens

 1. Advocaten doen niets voor niets, ze weten precies aan welke juridische lijnen ze moeten trekken om hun financiele doelen te bereiken. En hun einddoel is niet helpen van arme vluchtelingen, anders hadden ze er wel een paar in huis genomen, hun einddoel is geld verdienen via de duizenden vluchtelingen als de fondsen een maal loskomen uit Europa.

 2. Ik heb nog nooit van een groep advocaten op Curacao die zich 10 maanden lang kosteloos en “belangeloos”?

  Zoals dat clubje Human Rights Caribbean waar werkeloze advocaatjes in het bestuur gaan zitten en zich dan zichzelf een dik salaris willen geven?

 3. Ik heb nog nooit van een groep advocaten op Curacao die zich 10 maanden lang kosteloos en “belangeloos”? inzet voor kansarme Curacaoenaars, die ook juridische hulp hard kunnen gebruiken. Die moeten het van een pro deo advocaat hebben die door de overheid wordt betaald, en het werk afraffelt.
  Dat er nu een groep advocaten is die dat wel doet voor een groep Venezolanen roept vraagtekens op. Vraagtekens over de oprechtheid van hun “belangeloosheid”.

  In Nederland, Europa is al jaren bekend dat er wordt grof geld verdiend wordt aan migratie door advocaten die allerlei eindeloze pocedures initieren om het proces te rekken.

 4. A.AYUBI. Geef ons ‘ns een voorbeeld, wees als de barmhartige Samaritaan en neem enkele Venezolanen in jouw huis. Olé, olé, olé.

 5. AYOUBI, nu blijf je stil, zeg ‘ns wat. Dacht je misschien dat Curacaoënaars dom zijn???? Dat zijn geen katten om zonder handschoenen te vangen Ayoubi. Bij Curacaoënaars ben je op het verkeerd adres. Laat ze met rust.

 6. @A.Ayubi, Waarom steken jullie je tijd niet om de corruptie, armoede aan ta pekken? Waarom niet de rechten verdedigen van onschuldige burgers ipv criminelen en foute politici verdedigen alsof je leven er vanaf hangt?

 7. Joep Meloen

  @ A. Ayubi,

  Ik heb altijd geleerd dat het makkelijk is ergens op tegen te zijn, zeker wanneer je geen oplossingen aan hoeft te dragen. Dat is zo ongeveer wat jullie voorstaan. De Venezolanen moeten hier blijven, moeten volgens bepaalde eisen worden opgevangen, alleen vergeten jullie keer op keer erbij te vertellen wie dat moet gaat doen, waar dat moet gaan gebeuren, wat het gaat kosten en wie die kosten gaat betalen ?

  Dus doe ons en jezelf eens een lol en draag ook een oplossing aan voor het probleem dat jullie willens en wetens veroorzaken. En nee, het is niet voldoende om de schuld richting de regering te schuiven. Er is geen geld, er zijn geen middelen en die zullen er op korte termijn ook niet gaan komen.

  De enigen die wel schuld hebben aan de situatie waarin zij verkeren zijn de Venezolanen zelf. Niemand heeft hen gedwongen naar Curacao te komen, niemand heeft hen gevraagd en er zijn ook geen toezeggingen gedaan. Het is derhalve hun eigen schuld dat zij in hun huidige situatie verkeren en zo gaat dat in veel landen waar je illegaal binnenkomt.
  We hebben de onhoudbaarheid van de open deur politiek van Merkel in Europa mogen aanschouwen, dus die hoeven we hier niet te herhalen. Er zijn in totaal 30 miljoen Venezolanen en grofweg de helft wil weg uit Venezuela (veelal de tegenstanders van Maduro). Zelfs wanneer we er hier 100.000 op zouden moeten gaan vangen dan ontwricht je niet alleen het financiele-, maar ook het economische-, sociale- en culturele leven op Curacao. Het eiland is al failliet, de gezondheidszorg in onbetaalbaar, veel YdK leven zelf onder de armoedegrens, maar jullie zijn van mening dat er nog wel een paar honderdduizend bij kunnen ? Want daar ga je wel over praten. Zodra men in de gaten krijgt dat men alles op Curacao gratis kan krijgen gaan de ‘flood gates’ open (zoals ook in Europa gebeurde) en zul ook jij niet kunnen begrijpen wat ons overkomt. En dan heb ik het nog niet over de immense criminaliteit die daarbij zal komen kijken.
  Leuk dat jullie idealistisch zijn, maar draag eerst een oplossing aan, zorg dat die werkt en pas daarna ga zoek je de publiciteit op. Niet andersom.

 8. @William, er is niets mis met een humane en rechtvaardige bejegening van de medemens, ongeacht waar ze vandaan komen. Volgens mij is iedereen in principe wel voor mensenrechten en een menswaardige behandeling. Tegelijkertijd mag er ook kritisch gekeken worden naar de problematiek van ongecontroleerde migratiestromen. Eilanden zijn kleinschalig, hebben een zeer zwakke regering die niet eens de eigen eilandelijke sociale, economische en justitiele uitdagingen de baas is, tel daar bovenop een influx van migranten uit zeer ongereguleerde culturen, de niet altijd de beste (lees : criminele en herrieschoppers) migranten kandidaten mee brengen. Die verpesten de reputatie van de goedhartige migranten die oprecht hulp nodig hebben. Dat neemt niet weg dat er zeker het eea kan verbeteren aan de huidige asiel + migratie procedure, eea om te waarborgen dat migranten op een menselijke en veilige manier door het proces heen komen.

 9. …”de advocatenwet is niet van toepassing in Curacao en onze variant van die wet kent geen artikel 8c”…..

  Klopt @ A. Ayoubi,
  En dat is zeker te merken aan de deskundigheid en rethorische vardigheden van bepaalde advocaten!

  Het betreffend artikel van de advocatenwet is erop gericht juristen op te leiden tot zelfstandige en deskundige advocaten, die optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur.

  Het zou geen overbodige luxe zijn, getuige de betreurenswaardige deskundigheid van bepaalde advocaten , om een wet met dezelfde strekking op Curacao toe te passen, zeker als de juristen ook nog eens lokaal opgeleid zijn,

  Iedere advocaat in Nederland dient zich zijn hele carrière te blijven ontwikkelen. In de eerste drie jaar is de advocaat verplicht na zijn rechtenstudie de driejarige beroepsopleiding voor de advocatuur te volgen. Gedurende die periode is de jurist advocaat-stagiair en moet hij of zij tentamens afleggen in verschillende vakken.

  De opleiding is vastgelegd in wet- en regelgeving.
  Hierna moet de advocaat voldoen aan de opleidingsverplichtingen, die ook wel de permanente opleiding (PO) worden genoemd.

 10. @Ayubi, het gros van de Venezolanen die jullie willen verdedigen zijn criminelen. Ik hoop dan ook dat zo`n venezolaan bij jou thuis een keer een atraco komt plegen.

 11. Dat kunnen de meeste van jullie als advocate doen. Kijk hoeveel probleem curacao zit met die mensen.de meeste pleeg. Overval en dergelijks.heb jij plaats voor hun ? Kom nou mevrouw

 12. @Roberto

  De advocaten die zich inzetten voor de mensenrechten in Curacao hebben een zeer goed draaiende praktijk. Reden waarom we ons tijd en geld (want kosten hebben we, waaronder ons personeel) kunnen steken in deze procedures die niet alleen in het belang zijn van kwetsbare vreemdelingen, maar ook van elk burger op dit eiland.

  Om verder te benadrukken hoe onwetend je bent… de advocatenwet is niet van toepassing in Curacao en onze variant van die wet kent geen artikel 8c.

  Stop talking out of your ***. It stinks.

 13. Venezolaanse (vluchtelingen?) ik zie ze meer als criminelen die het land Curacao ilegaal binnendringen met vele kilo’s drugs en wapens en de vele criminele Venezolanen aan boord.
  Wij kunnen de groote toestroom vluchtelingen niet meer aan.Immers ze zijn ECONOMISCHE vluchtelingen ze worden na uitzetten naar Venezuela niet vervolgd de meesten keren weer terug.

 14. @Roberto: is er niet e.o.a. artikel in de grondwet of het EVRM dat ik verschoond blijf van jou onmetelijk achterlijke bagger?

 15. Trots schept vaak schulden. Schulden creëren spanning. Spanning leidt tot andere problemen. In deze vicieuze cirkel zitten deze Curacaose advocaten. Ze hebben schulden, gebrek aan geld. En nu proberen ze van alles om aan geld te komen en deze keer zijn de vluchtelingen aan de beurt. Hebbes. Verstandig omgaan met schulden omvat ook het vermogen ze (schulden) niet te maken. Men ziet ook duidelijk dat deze verstandeloze zogenaamde advocaten geen kennis van zaken noch onderscheidingsvermogen hebben. Curacao heeft geen draagvlak
  want de grond is (figuurlijk) zacht en van los materiaal. Het is ondenkbaar dat dit eiland tienduizenden Venezolanen kunnen opvangen. Het wordt een troep voor en op dit prachtig eiland. Criminaliteit, roof, moord, diefstal, verkrachtingen, vernielingen etcétera etcétera zullen hoogtij vieren. Deze mensen komen platzak naar Curacao. Dit en vele andere problemen maakt Europa mee, vooral in Frankrijk, Engeland, België e.a. Ook in Nederland. Het enigste wat Nederland tot nu toe mist, is een terroristische aanslag. Onderzoekers hebben al laten weten dat dit fenomeen niet langer op zich zal laten wachten. Nederland is spoedig aan de beurt. Dus Curacao, wees stabiel, ontwrichtbaar, evenwichtig en standvastig. Laat niet toe dat deze ongeletterde pap advocaten hun zin krijgen. Hou je poten stijf. Denk eerst aan het Curacaose volk, hun veiligheid, en hun rust. En áls, ja áls er ruimte overblijft, dan aan de vluchtelingen denken. Het is geen kwestie van gemeenhheid. Maar Curacao kan dit écht niet aan, dan snijden wij ons in onze eigen vingers als wij dit doen. Ik vraag mij serieus af waar o waar deze advocaten rechten hebben gestudeerd. Jullie mogen NEVER vergeten dat Artikel 8c lid 3 van de Advocatenwet stelt dat indien niet binnen drie jaar na de datum van beëdiging het certificaat van de Beroepsopleiding is behaald, de advocaat wordt geschrapt van het tableau. Hebben jullie dat gedaan jongens?????? Waar hebben hebben jullie gestudeerd??? Toch niet op de (voorheen)UNA op de Noorduynweg????????????????? aiaiai. Daar hebben ook verschillende schilders, timmerlieden, metselaars, kraandrijvers etc.etc. hun bul ook gehaald. YEAH.

 16. Ze ze zet zich gewoon fiers in voor haar afzetmarkt, haar brood zeg maar, die letterlijk gedeporteerd wordt, en dat is haar goed recht.

 17. Iedereen is verontwaardigd, tot Nederland aan toe maar de uitzettingen gaan gewoon door. Girigorie was zelfs trots om op TV te melden dat hij sommige vluchtelingen met dezelfde boot heeft teruggestuurd.

  Wij moeten in dit land meer eisen aan journalisten gaan stellen, bij o.a. Direct is het niveau zo laag dat de journalisten vaak niet weten wat voor vragen ze moeten stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *