Hoyer2 | Economie blijft ‘doorkwakkelen’ door maatregelen

Rob van den Berg in gesprek met Peter Eikelenboom

Roland O.B. van den Bergh, Curaçao | Foto Persbureau Curacao

“De overheid zal de hand in eigen boezem moeten steken om uit de financiele problemen te komen”, zegt econoom Rob van den Bergh.

De econoom van CurConsult en lid van de economenclub windt er geen doekjes om. Het overheidsapparaat is inefficient en houdt zich bezig met zaken die moeten worden afgestoten.

Daarnaast is de overheid volgens Van den Bergh veel te duur. Al vijftien jaar terug stelde het IMF dat de ambtenarenpensioenen omlaag moesten. Ook hun medische voorzieningen zijn veel te luxe. “Dat de overheid nu 127 miljoen moet bezuinigen was voorspelbaar”, zegt de econoom.

“Maatregelen als verhoging van accijnsen en de omzetbelasting hebben nadelige effecten op de economie.” Van den Bergh sluit zich aan bij de woorden van ex-centrale bankpresident Emsley Tromp.

TIJD: 4:59

Bron: Radio Hoyer 2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *