Hoyer2 | Eerste Montessori school van Curacao

Danelle Palm in gesprek met Peter Eikelenboom

Danelle Palm -Eerste Montessori school van Curacao in Damacor

Curacao heeft een Montessorischool. Het gaat om een pilotproject waaraan op dit moment zes kinderen in de leeftijd 2,5-6 jaar deelnemen. Danelle Palm hoopt die groep als het nieuwe schooljaar begint uit te kunnen breiden to 50 leerlingen.

De plannen liggen al klaar om ook vervolgonderwijs te gaan geven tot op een middelbare school. De kern van het Montessori-onderwijs wordt meestal samengevat in de uitspraak: “leer mij het zelf te doen”. Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontwikkeling heeft.

Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen door de juiste omgeving en materialen te bieden

TIJD: 4:28

Bron: Radio Hoyer 2

8 Reacties op “Hoyer2 | Eerste Montessori school van Curacao

 1. Mevrouw Daniëlle Palm,
  het dat u hier op de commentaren reageert, siert u.
  Het tekent uw bevlogenheid.(waarbij niet gezegd is dat ik met uw visie eens ben).

 2. @Daniëlle Palm,
  Wat de nonnetjes deden is inmiddels allang achterhaald. Alleen @LaStiwz denkt er met weemoed aan terug.

  Waar het om gaat is meerwaarde. Een systeem dat werkelijk bijdraagt aan het vergroten van de perspectieven van de deelnemers. In dat opzicht onderscheid Montesorie zich niet van de andere (reeds aanwezige) schoolsystemen. Voorts heeft het onderzoek van Lillard et. al., waar u naar verwijst, betrekking op ‘pre-school’. Een leeftijdsgroep waar elke investering ‘ruim dividend’ terug betaald (zie ook ‘Head Start’, ‘Early Head Start’ and ‘state early education programs’). I.p.v. te gaan ‘experimenteren’ onder de vlag van Montesorie breng het onderwijs dichter bij de leefwereld van de mensen. Een educatie dat aansluit aan de opvoeding dat plaatsvindt (enige manier ook om eventueel te kunnen corrigeren), Voor velen op het eiland is goede educatie de enige perspectief. Zulke leven(tjes) zijn te kostbaar om mee te ‘experimenteren’.

  Alcala-Wallé is voornemens een ‘onderwijs raad’ in te stellen. Hoewel het haar om een banencarrousel gaat, zou, indien deze raad daadwerkelijk door deskundigen wordt bemand, de mogelijkheid gecreëerd kunnen worden waarbij er een onderwijssysteem komt dat daadwerkelijk inspeelt op de maatschappelijke problemen waar het eiland mee kampt.

 3. Danielle Palm

  @markus: great point! Er is wel wetenschappelijk onderzoek (naast het feit dat de methode uit wetenschappelijk onderzoek is ontwikkeld), maar het heeft zoals alle complexe issues zijn grenzen. Wetenschappelijk onderzoek op dit gebied vergt m.i. dat een grote groep ouders hun kind at random laten inloten op een Montessori of non-Montessori school die dan speciaal zijn opgericht om aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. En dan die kinderen hun leven lang te volgen om definitief te zeggen of de een beter is dan de andere. Maar er zijn wel sterke indicaties dat de methode werkt. Lillard et al. is wellicht interessant om te lezen (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01783/full), maar ook deze die ook kritisch is voor wat betreft wat er beschikbaar is aan onderzoek (https://www.nature.com/articles/s41539-017-0012-7). Nieuwe onderzoeken worden elk jaar weer gepubliceerd, dus exciting times!

  @hoedanook: onderzoek van Lillard et. al., mocht het wat breder kunnen worden getrokken, geeft wel aan dat het voor een wat meer level-playing field zorgt. Maar ik respecteer je visie. Ben alleen benieuwd naar wat naar jouw mening wel zou werken. Of is onderwijs/opvoeding niet de oplossing?

  @LaStiwz: het “I turned out fine” argument is tricky. Niet omdat sommige mensen relatief goed terecht zijn gekomen, betekent het dat het een goed systeem is. Trouwens er is wel wetenschappelijk onderzoek dat overtuigend bewijs leveren dat wat die nonnetjes deden schadelijk was.

 4. Montesorie omdat RK, Protestants, Humanistisch, International, Openbaar enz.enz. al in het onderwijs systeem van Curaçao bestaan. Als je de Montesorie profeten moet geloven is Montesorie de drijfveer achter de ontwikkeling van de mensheid vanuit een feodaal bestaan tot de post-modernistische samenleving. Voor Curaçao, dat zich gezegend vindt met een regering die het onderwijssysteem wilt terugdraaien naar ‘the good old’ op Nederlandse verzuiling systematiek georganiseerde lesgeven, houdt Montesorie enkel verdere versnippering in.
  Montesorie zal niets bijdragen aan een toekomst waar de kloof tussen inkomensverschillen verkleint wordt en/of een toekomst waarbij de verdeeldheid en polarisering van de Curaçaose samenleving teruggedrongen wordt.

 5. In vele andere landen bestaat Montessori-onderwijs al veel langer. Is er ooit wetenschappelijk vastgesteld dat kinderen die dit soort onderwijs hebben gevolgd inderdaad assertiever en meer zelf-gemotiveerd zijn alsmede meer vernieuwende ideeën hebben dan degenen die het “gebruikelijke” onderwijs hebben gevolgd.
  Het noemen van een paar namen van excellente personen die Montessori-onderwijs hebben gevolgd lijkt me geen sterke onderbouwing. Ik kan heel veel meer namen noemen van uitblinkers die het “gebruikelijke” onderwijs hebben gevolgd. Waarbij ik opmerk dat ik het wel eens ben met de stelling dat de huidige wijze van lesgeven niet meer van deze tijd is. ( maar dat is de gebruikelijke manier van kinderen opvoeden ook niet meer….maar dat terzijde).

 6. @Danielle Palm zegt: “…We realizeren ons langzamerhand dat als je een kind leert om stil te zitten en vooral alleen maar te doen wat iemand anders hem opdraagt, je natuurlijk geen assertief, zelf-gemotiveerde volwassene krijgt die met nieuwe ideeen kan komen…”

  Nee, dat realiseren we ons niet. Nogal pretentieus van jou. En dat is uit ervaring gesproken.
  Ik heb nog ouderwets les gehad van strenge nonnetjes met een harde liniaal. Ik moest stil zitten, doen wat ze opdroegen.

  Ik kan absoluut niet zeggen dat mijn generatie, en zeker ik niet, niet assertief, zelf-gemotiveerd en zonder nieuwe ideeën is.

 7. Danielle Palm

  Reactie Eric La Pas

  Beste Eric, geweldig dat je bovenstaande vragen stelt. Het zijn erg relevante vragen en ik hoop dat meerder mensen zich die stellen. Wij hebben er diep en lang over nagedacht, dus ik wil graag onze inzichten met jou en andere lezers delen.

  Het is je vast niet voorbijgegaan dat vernieuwingen – in het onderwijs, in het bedrijfsleven en in binnen de overheid- een hot topic is. We zijn als maatschappij aan het herevaluaren of onze manier van handelen bijdraagt aan een toekomst waar we tevreden mee kunnen zijn. En het ziet er naar uit dat we langzamerhand met elkaar eens worden dat er iets moet veranderen. Wat dat precies is, moeten we samen uitvogelen. Heel veel ouders, (maar ook mensen uit het bedrijfsleven), zijn op zoek naar een onderwijsmethode die het kind achter het stuur laat zitten. Die het kind verantwoordelijk stelt voor zijn eigen leertraject, omdat dat motiveert. We realizeren ons langzamerhand dat als je een kind leert om stil te zitten en vooral alleen maar te doen wat iemand anders hem opdraagt, je natuurlijk geen assertief, zelf-gemotiveerde volwassene krijgt die met nieuwe ideeen kan komen. En dat wordt wel door onze huidige en waarschijnlijk ook toekomstige maatschappij verwacht. The Montessori School past dus zeker in deze ontwikkelingen, omdat wij een alternatief bieden aan ouders die graag willen dat hun kind later aan bovenstaande omschrijving voldoet. De ouder bepaalt dus of het kind en ook het gezin waar het kind onderdeel van uitmaakt, past bij de school door het kind aan te melden. Wij vinden dat Montessorionderwijs voor elk kind is, tenzij de opvoedkundige opvattingen van de ouder(s) wezenlijk verschillen van de Montessori uitgangspunten.

  Wereldwijd is er overtuigend bewijs dat de Montessori methode bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind naar een zelf-gedisciplineerde, assertieve, zelfstandige volwassene die positief kan bijdragen aan de maatschappij. Veel succesvolle mensen hebben een Montessori achtergrond – kijk maar naar de oprichters van Google, maar wij hebben bijvoorbeeld ook testimonials van de zogenaamde “normale” burger hier op het eiland. Wat ons betreft gaat het niet om “moderne hulpmiddelen”, want die zijn gelijk verouderd zodra ze op de markt worden aangeboden. Wij willen bijdragen aan een betere toekomst voor ons eiland door ouders te helpen goede burgers op te voeden op basis van Montessori principes: leer het kind om het zelf te doen, vrijheid binnen logische en duidelijk gedefinieerde kaders, gericht op het individueel kind.

  Wellicht interessant om onderstaand document te lezen met een aantal veelgestelfe vragen door ouders. https://www.montessorihb.nl/bestanden/449343/Tien-meest-gestelde-vragen.pdf

  Mocht je verder ban gedachten willen wisselen mag je ons altijd even mailen [email protected].

 8. Wat ik mis in dit verhaal is, waarom is er een behoefte naar deze vorm van onderwijs? Wie bepaald welke kinderen hiervoor geschikt is? Volgens mij is de Montesorri college ook niet bij de tijd. Ik kan mij voorstellen dat het een kans val slagen heeft als moderne hulpmiddelen worden ingezet. Mijn dochter van 6 bijvoorbeeld heeft een playstation, ik hoor haar regelmatig hebben over wifi, skin, sniper, killer, pelea, combate, enz. enz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *