Hoyer2 | Hoofdstembureau wil discussie openbaarheid kandidaten die donaties niet verantwoorden

Raymond ‘Pacheco’ Römer in gesprek met Rick Hart

Raymond ‘Pacheco’ Römer van KSE Hoofdstembureau | Extra

Het Hoofdstembureau wil de discussie aangaan over het al dan niet openbaar maken van namen van kandidaten die geen verantwoording afleggen over giften die zij ontvangen voor het voeren van een verkiezingscampagne.

Op Sint Maarten worden die namen in de krant gepubliceerd, zegt de voorzitter van het Hoofdstembureau Raymond ‘Pacheco’ Römer.

Politieke partijen en indivduele kandidaten op Curacao dienen sinds 2010 transparant te zijn over donaties en sponsors die hen steunen voor de verkiezingen. Dat is wettelijk vastgelegd, maar 46 van de 331 kandidaten die aan de verkiezingen van 2016 hebben deelgenomen, hebben tot op heden geen verklaring overlegd bij het Hoofdstembureau over eventuele giften.

Het Hoofdstembureau heeft alle kandidaten daar twee brieven over gestuurd, maar heeft het door de onverwachte verkiezingen van eind april laten liggen. Dat is nu weer opgepakt en de afgelopen weken is getracht ook van de overige kandidaten een verklaring omtrent de giften te krijgen.

Op de valreep dienden 2 kandidaten nog zo’n verklaring in, waardoor nu 46 kandidaten die verklaring niet hebben ingediend. Alle kandidaten van MFK, PAR, Un Korsou Hustu en Kousa Prome hebben hun verklaringen ingediend. De resultaten heeft het Hoofdstembureau aan de procureur-generaal overhandigd.

De voorzitter van het Hoofdstembureau Raymond ‘Pacheco’ Römer is groot voorstander van de wet tot verantwoording van donaties en zegt dat hij zelfs nog veel verder wil gaan.

Tijd: 4.00

Bron: Radio Hoyer 2

2 Reacties op “Hoyer2 | Hoofdstembureau wil discussie openbaarheid kandidaten die donaties niet verantwoorden

  1. Pittig mannetje, Hr. Römer. Het begin is er, nu even doorpakken OM.

  2. Deze hele verplichting stelt niets voor.

    Schotte was er destijds trots op als eerste zijn verantwoording te hebben ingediend, maar liet wel de ontvangen bijdragen van de casino mafia uit de boeken.

    Zolang er geen controle op de verantwoordingen is, een controle die vaak niet eens mogelijk is, kunnen politici en politieke partijen heel eenvoudig giften en uitgaven buiten de boeken houden.

    Ook al omdat het veelal om cash gaat, en Corallo Schotte ongetwijfeld niet om een bonnetje heeft gevraagd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *