Hoyer2 | Huisartsen spannen bodemprocedure aan en willen doorwerken na 65e

Rob Spong in gesprek met Rick Hart

Rob Spong – huisarts Curacao

De Curacaose Huisartsen Vereniging spant een bodemprocedure aan tegen de overheid. De huisartsen zijn het niet eens met een concept overgangsregeling waarbij huisartsen na hun 65e 3 jaar dispensatie krijgen en daarna nog maximaal 1 jaar, mocht er een capaciteitstekort zijn.

“Een huisarts is een vrije beroepsbeoefenaar”, zegt huisarts Rob Spong. “Zolang huisartsen capabel zijn, moeten ze gewoon kunnen doorwerken.” De huisartsen denken niet dat stoppen na 65 jaar een bezuiniging zal opleveren.

De overheid wilde oorspronkelijk dat huisartsen op hun 65e zouden stoppen, maar hebben na protesten van de huisartsen een concept overgangsregeling voor dat Landsbesluit opgesteld. Dat moet vervolgens door de Raad van Advies en de Raad van Ministers.

Spong verwacht dat het Landsbesluit per 1 januari actief zal zijn. Maar blij is hij er niet mee.

Tijd: 4.32

Bron: Radio Hoyer 2

2 Reacties op “Hoyer2 | Huisartsen spannen bodemprocedure aan en willen doorwerken na 65e

 1. Een huisarts ontvangt van de SVB per ingeschreven patient een vaste vergoeding. Of deze patient nu 1x per jaar of 20 keer komt maakt niet uit.
  Een vervanger of extra hulp zal de huisarts dus zelf moeten betalen.
  De specialisten krijgen vergoeding per consult of handeling, vandaar dat u zo vaak terug moet komen voor een zg vervolgcontrole met de nodige wachttijden tot gevolg.
  De huisarts dient poortwachter te zijn en zelf diverse handelingen mogen verrichten ter voorkoming van te veel specialisten bezoek en voor deze handelingen dient daar wel een vergoeding tegenover te staan.
  Hert argument van de SVB dat kostenbesparing voort vloeit uit het feit dat huisartsen niet langer zouden mogen werken na hun 65e is pure onzin. Er zijn een x aantal bewoners waarvoor door de SVB een standaard vergoeding wordt betaald.
  Wat wel een besparing op kan leveren is minder dubbele onderzoeken en handelingen die elkaar overlappen. Medicijnverstrekking dient veel beter gecontroleerd te worden.
  De huisarts geeft een recept, de specialist geeft een recept enz.enz met het gevolg dat bij de patienten een enorme hoeveelheid medicijnen achterblijft die niet gebruikt worden doordat vaak dezelfde medicijnen voorgeschreven worden.
  Uit eigen ervaring meegemaakt dat dezelfde handelingen 2x uitgevoerd moesten worden binnen een zeer korte termijn (1 mnd)
  die geheel overbodig waren maar moesten gebeuren daar anders de verdere behandeling niet gedaan zou worden.
  Het wordt tijd dat de SVB daar ook eens op gaat controleren en bij
  constatering daarvan maatregelen neemt
  Ook een huisarts kan na een specialistische behandeling controles verrichten zoals dat in andere landen plaatsvind.

 2. Ze kunnen na hun 65e eventueel op afroep in loondienst treden bij “jongere” huisartspraktijken mocht er een capaciteits tekort aan huisartsen zijn.
  Verdienen ze nog steeds aan aardig loon.
  Maar dat willen ze natuurlijk niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *