Hoyer2 | Huurman wilde geen aangifte doen van frauderende psychologen

Jan Huurman in gesprek met Rick Hart

Inspecteur-Generaal Jan Huurman van de Inspectie Gezondheidszorg

Inspecteur-Generaal Jan Huurman van de Inspectie Gezondheidszorg heeft eind vorig jaar geen actie willen ondernemen naar aanleiding van resultaten van een onderzoek naar rapporten van psychologen. Hieruit zijn strafbare feiten naar boven gekomen. Huurman ontkent geen actie te hebben willen ondernemen, maar zegt er niet meer aan toegekomen te zijn.

De Inspectie Gezondheidszorg kreeg vanuit de Inspectie onderwijs het verzoek om onderzoek te doen naar honderden rapporten van psychologen. Deze rapporten gaan over kinderen die verwezen dienen te worden naar speciaal onderwijs of extra tijd dienen te krijgen voor examens. Files zouden leeg zijn of gecopied-paste zijn van andere rapporten.

De inspectie ontdekte verder dat één van de psychologen declaraties laat doen door andere psychologen. In 2015 werd door de SVB een maximum bedrag gesteld voor declaraties en uit het onderzoek blijkt dat deze psycholoog via andere psychologen declareerde bij de SVB.

Tijdens het onderzoek naar de rapporten kwam de Inspectie Gezondheidszorg er ook achter dat twee psychologen feitelijk geen psycholoog zijn.

Radio Hoyer 2 beschikt over betrouwbare informatie waaruit blijkt dat Huurman geen verdere stappen zou willen nemen naar aanleiding van deze ontdekte strafbare feiten. De inmiddels geschorste Huurman ontkent dit en zegt dat door de perikelen rondom kinderarts Sonja Faries hij daar niet meer aan toe gekomen is.

Tijd: 2.49

Bron: radio Hoyer 2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *