Hoyer2 | Onderscheiding onderzoek koraalriffen Curaçao; lozing rioolwater afbraak aan koraal

Didier de Bakker in gesprek met Rick Hart

De publicatie is een co-productie van koraalonderzoekers van Wageningen Marine Research en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, NIOZ.

Het wetenschappelijk tijdschrift Coral Reefs heeft Nederlandse koraalonderzoekers onderscheiden met het ‘Best Paper Award 2017’. De wetenschappers kregen de prestigieuze prijs voor hun onderzoek en publicatie over de wereldwijd langstlopende monitoring van de koraalriffen bij Curaçao en Bonaire.
De publicatie is een co-productie van koraalonderzoekers van Wageningen Marine Research en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, NIOZ.

Uit het onderzoek blijkt dat in de afgelopen 40 jaar de levende koraalbedekking op Curaçao en Bonaire met 70% is afgenomen naar een gemiddelde bedekking van minder dan 10%.

Naast de stijgende watertemperatuur, blijkt er in de recente jaren een belangrijke nieuwe speler te zijn bijgekomen die ons koraal afbreekt, namelijk bodembedekkende cyanobacteriën, de zogenaamde blauwalgen.

Het lijkt er volgens koraalonderzoeker Didier de Bakker van Wageningen Marine Research en NIOZ op dat blauwalgen profiteren van de stijgende watertemperatuur en de algemene achteruitgang van de kustwaterkwaliteit. Dit heeft te maken met het lozen van rioolwater in de zee. Om het koraalrif te verbeteren, zal er dus minder rioolwater geloosd moeten worden, aldus De Bakker.

Voordat De Bakker ingaat op de belangrijkste conclusies van het onderzoek vertelt De Bakker het terecht is dat het onderzoek de onderscheiding heeft gekregen.

Tijd: 5.03

Bron: Radio Hoyer 2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *