Hoyer2 | Patiëntveiligheid ondergeschoven kindje op Curacao

Rudy Le Blanc in gesprek met Rick Hart

Rudy Le Blanc LabdeMed | Vigilante

Patiëntveiligheid is een ondergeschoven kindje op Curacao. Er wordt te weinig aandacht aan besteed en daarom organiseert LabdeMed in het kader van haar 40-jarig bestaan een seminar over patiëntveiligheid.

Volgens directeur Rudy Le Blanc van LabdeMed moet er meer bewustzijn gecreëerd worden voor dit belangrijke en gevoelige thema en zijn er geen richtlijnen en protocollen in het geval van een medische misser.

Er moet een basis worden gelegd voor verdere ontwikkeling en implementatie van beleid voor patiëntveiligheid. Daarover is ook al met de inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg gesproken.

Le Blanc legt uit waarom dit seminar georganiseerd wordt.

Tijd: 4.16

Bron Radio Hoyer 2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *