HR-beleid oorzaak debacle Aqualectra

Voormalige RvC verantwoordelijk voor enorme kostenoverschrijdingen

aqualectra-150x1501.jpgWillemstad – Een van de oorzaken van de financiële problemen bij Aqualectra ligt in het human resources (HR- ofwel personeels)-beleid dat door de toenmalige Raad van Commissarissen (RvC), benoemd door de regering Schotte (MFK/PS/MAN), in gang is gezet.

Dit blijkt uit een vertrouwelijk document opgesteld door een hoge Aqualectra-functionaris, dat als productie onderdeel vormt van de procedure waarbij het Openbaar Ministerie (OM) het verzoek heeft gedaan tot instelling van een enquête bij diverse overheidsbedrijven.
Dit verzoek is inmiddels door het Hof van Justitie ingewilligd.
Ten eerste werd een groot aantal zogenoemde ‘uitzendkrachten’ op 1 december 2011 in vaste dienst genomen.
Na deze eerste groep werden op 28 december van hetzelfde jaar nog eens 100 personen in dienst genomen.
En in februari 2012 werd besloten per 1 juni 2012 weer 150 nieuwe medewerkers in dienst te nemen, speciaal voor het ‘Change Management’-programma dat aanvankelijk was stopgezet. ,

,Een enorme financiële strop voor Aqualectra”

, zo blijkt uit het schrijven.
Het energiebedrijf was juist al enige tijd bezig om de personeelskosten terug te dringen om zo de prijs voor stroom en water te kunnen laten dalen.
Ook het afschaffen van de prikklok heeft geleid tot financiële problemen, omdat het personeel zelf met de hand tijdstippen ging invullen op de kaart, waaronder ook zogenaamde overuren. Het gevolg was ‘grote administratieve chaos’.
De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) werd eerder voor het lagere personeel, dat een eigen vakbond heeft, vanwege de liquiditeitsproblemen van het nutsbedrijf gehandhaafd, waardoor er geen extra kosten zouden komen.
Maar, zo blijkt uit de verklaring in het bezit van het Antilliaans Dagblad, voor het hogere personeel werd de cao, met een andere vakbond, uit onderhandeld door directeur Darick Jonis die een akkoord bereikte waarbij het hogere personeel een ‘aanzienlijke loonsverhoging’ kreeg.

,,De verhogingen binnen de cao voor het hoger personeel zijn toen ook van toepassing verklaard op het lager personeel”

, aldus de verklaring.
Er komt nog bij dat de RvC op een gegeven moment besloot dat de werknemers bij Aqualectra Bottling en USBZ, de entiteit die de ziektekosten van personeel boven de SVB-grens (Sociale Verzekeringsbank) regelt, dezelfde arbeidsvoorwaarden kregen als die van Aqualectra.

,,Vervolgens klopten een hoop mensen bij het human resource management (HRM) aan dat zij ook een dertiende maand wilden hebben”

, zo staat zwart op wit in het ondertekende document.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *