Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen

Regeringsverklaring kabinet-Hodge:

WILLEMSTAD — Het land Curaçao bevindt zich op dit moment in een acute situatie. Iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit verklaarde premier Daniel Hodge (PS) vanochtend in de regeringsverklaring die hij in de Staten voorlas, voordat de conceptbegroting 2013 door het parlement in een openbare vergadering in behandeling werd genomen.

Premier Hodge noemde de situatie waarin Curaçao zich bevindt vanochtend ‘accuut’.

Premier Hodge noemde de situatie waarin Curaçao zich bevindt vanochtend ‘accuut’.

In de verklaring presenteerde Hodge de visie van zijn ‘takenkabinet’, terwijl hij ook per ministerie inging op de prioriteiten voor de komende periode.
De regeringsverklaring van Hodge geeft duidelijker aan wat het beleid van het takenkabinet zal zijn dan de conceptbegroting, die vandaag in behandeling werd genomen.
Deze begroting werd namelijk mede opgesteld door de voormalige kabinetten Schotte en Betrian en door de laatste naar de Staten gestuurd.
Het is nu aan het kabinet Hodge om deze begroting door de Staten te loodsen.
In zijn verklaring benadrukte Hodge dat Curaçao op dit moment een zeer moeilijke financieel-economische situatie doormaakt.

“De projecties gaan uit van een structureel tekort van ongeveer 300 miljoen gulden, dat gemiddeld met 70 miljoen op jaarbasis zal toenemen.
Als er niet snel en vastberaden wordt opgetreden, zal dit ertoe leiden dat ons land in een situatie terechtkomt waarbij een gebrek aan liquide middelen onze economie zal stilleggen.
Onze regering is vastberaden om de nodige stappen te ondernemen om onze openbare financiën te redden en om met een herstelproces te beginnen.”

Het gezond maken van de openbare financiën en het herstelproces dat de regering voor ogen heeft, zullen volgens de PS-premier op een gebalanceerde manier moeten plaatsvinden, waarbij er rekening zal worden gehouden met de sociaaleconomische realiteit van Curaçao.
Daarom zullen de hervormingen gekenmerkt worden door een hoog sociaal solidariteitsgehalte, waarbij extra lasten voor de minder draagkrachtigen zullen worden voorkomen.

Verder zal de economie worden gestimuleerd om het herstelproces zo evenwichtig mogelijk te laten verlopen.
In dit proces zal de regering er de nadruk op leggen om sectoren te stimuleren die belangrijk zijn gebleken voor de lokale economie.”

De minister benadrukte in zijn verklaring ook ieders verantwoordelijkheid om mee te helpen het herstel van Curaçao op zowel financieel, economisch als sociaal gebied mogelijk te maken.

“De situatie is acuut en wij zullen allemaal moeten bijdragen. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de toekomst van ons eiland. Wij dienen dan ook onze bijdrage te leveren.”

 Beleidsintenties van kabinet-Hodge:

• Binnen twee maanden duidelijkheid over bouw nieuw ziekenhuis
• Project voor nation building
• Regering krijgt eigen tv-kanaal (84 bij TDS) voor vorming volk
• Evaluatie van functioneren ambtenarenapparaat
• Op korte termijn operationeel maken van de Curaçao Economic Development Board
• Op korte termijn opstarten Vergunningenloket
• Meer politie in de wijken
• Jeugdgevangenis
• Opzet Nationaal Ontwikkelingsplan samen met UNDP
• Initiatieven ter versterking midden- en kleinbedrijf
• Presentatie beleid voor ontwikkeling haven, toerisme en duurzame economische ontwikkeling
• Vsbo wordt meer praktijkgericht
• Heropstarten Sentro Pro Arte
• Onderzoek naar uitgaven in medicijnensector
• Verhoging pensioengerechtigde leeftijd.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *