Illegalen fout behandeld

SDKK handelt in strijd met Verdrag Mensenrechten

illegalen-curacao

Illegalen op Curaçao worden fout behandeld

Willemstad – Binnen de strafgevangenis SDKK (Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou) is men zich er niet van bewust dat vreemdelingen volgens de wet behandeld moeten worden als ‘onveroordeelden’.

Dat brengt met zich mee dat illegale gedetineerde vreemdelingen behandeld worden in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden zoals die specifiek van toepassing zijn voor ingesloten vreemdelingen volgens het Comité tegen marteling en onmenselijk handelen en straffen (CPT).

Dit constateert de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) in een onlangs gepubliceerd inspectieonderzoek naar de kwaliteit en de veiligheid van de gedetineerden en het inrichtingspersoneel in de penitentiaire inrichting op Curaçao. De RvR:

,,De ingesloten vreemdelingen worden structureel niet volgens de geldende normen bejegend en hun rechtspositie wordt in strijd met de wet op aanmerkelijk lager peil gehouden dan die van de veroordeelden in de huisblokken. Het is de raad voorts gebleken dat er voor de pas ingesloten illegale gedetineerde in de barak geen rechtskundige bijstand van overheidswege is geregeld.”

De raad verwijst naar de Ministeriële Beschikking van 5 september 2011 waarin het huis van bewaring voor illegale vreemdelingen te Curaçao, ofwel ‘Barak Illegalen’, als zodanig is aangewezen.

,,Er zijn voor de gedetineerden in de Barak Illegalen geen huisregels op schrift gesteld. Er is wel een dagprogramma op schrift gesteld voor de Barak Illegalen, doch de inhoud is zo beperkt dat die niet in overeenstemming is met bovengenoemd wetsartikel. De raad is van oordeel dat de detentiesituatie binnen het huis van bewaring voor vreemdelingen structureel benedenmaats is. De aangebrachte en ingesloten illegalen blijken niet van alle medewerkers van de Vreemdelingendienst een correcte behandeling te krijgen”,

zo staat in het rapport. Sinds het CPT-bezoek zijn met betrekking tot de vreemdelingen slechts twee aspecten verbeterd, namelijk dat de barakken in 2011 gerenoveerd en hygiënisch zijn en dat er een medische intake plaatsvindt.

Maar er zijn veel punten die niet gerealiseerd zijn sinds 2007. De RvR somt op: een bel(intercom)systeem ontbreekt, er is geen structureel dagprogramma en er zijn geen mogelijkheden tot het verrichten van activiteiten; de gelegenheid tot luchten bestaat, maar wordt niet altijd ook daadwerkelijk aangeboden en gedurende detentie is enkel op afroep medische deskundigheid beschikbaar.

,,Uiterst zorgelijk is dat het luchten kennelijk niet structureel op orde is, dat van enige zinvolle dagbesteding geen sprake is en dat het personeel niet meer dan een bewakende functie vervult”, zo concludeert de RvR.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *