Implementatie nieuwe overheid wordt overgedaan

Van der Horst: Niets doen is geen optie

Etienne van der HorstWILLEMSTAD — De implementatie van de Nieuwe Bestuurlijke Organisatie (NBO) is mislukt. Het is nu tijd om het proces overnieuw te doen. Dit bracht minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) gisteren naar voren tijdens de Kumbre Sindikal, het topoverleg van vakbonden dat gisteren en vandaag in de UNA wordt gehouden.

Advertentie

Van der Horst trok gisteren weer het boetekleed aan over het niet optimaal functioneren van het overheidsapparaat.
Op dit moment laat de kwaliteit van de dienstverlening te wensen over, is er geen sprake van een efficiënt en effectief bestuur, is de nieuwe cultuur binnen het apparaat niet vastgesteld en ook niet geïmplementeerd.
Ook heeft het nieuwe apparaat niet geleid tot een grotere begrotingsdiscipline of meer bestuurskracht van de overheid.
Verder zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het apparaat niet altijd helder, aldus de minister.
Van der Horst bood zijn verontschuldigingen aan en kondigde aan dat het proces, de implementatie van het nieuwe overheidsapparaat, overnieuw gedaan moet worden.

“Het transformatieproces voor de implementatie is niet volgens plan verlopen. De communicatie over de noodzaak voor verandering was niet adequaat. Er is geen overkoepelende veranderregie ingesteld. Er was geen commitment van de top van de organisatie, tegelijkertijd was de verandering niet verankerd en werden de middelen voor het bekostigen van de veranderingen in onvoldoende mate vrijgemaakt.”

De minister was ook kritisch ten aanzien van zijn eigen ministerie, Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), dat indertijd geen leidende rol in het hele veranderingsproces heeft gespeeld.

Bij de hernieuwde implementatie van de nieuwe overheidsstructuur zal de minister twee soorten documenten centraal stellen:

  1. de fundamentennota, waarin de uitgangspunten voor het nieuwe ambtelijke apparaat voor Curaçao zijn vastgelegd, en
  2. de verschillende businessplannen per ministerie waarin, op weg naar 10-10-‘10, de start van het nieuwe land Curaçao werd vastgelegd.

Bij de implementatie van deze documenten zal er van een aantal randvoorwaarden moeten worden uitgegaan, aldus van der Horst, namelijk duidelijke regievoering, heldere afbakening verantwoordelijkheden, sterke synergie, waarborging vertaling landsbeleid naar ministerieel beleid en flexibele inzet van beleidsmedewerkers.
In het op te starten proces zal het ministerie van BPD een leidende rol gaan spelen, aldus Van der Horst.
De herinvoering van het nieuwe bestuurlijke apparaat zal dan ook als eerste in Van der Horst’s eigen ministerie van start gaan.
De coördinatie zal in handen zijn van een tijdelijke task force, die toezicht zal houden op het veranderingsproces.
Het is de bedoeling dat na de proefperiode bij het ministerie van BPD de rest van het apparaat aan bod zal komen.
Van der Horst beaamde gisteren tijdens zijn toespraak dat medewerking van alle ambtenaren vereist is om het proces succesvol af te kunnen ronden.

“Ik wil niet dat we opnieuw falen. We kosten als overheidsorganisatie te veel en leveren te weinig kwaliteit, waardoor er uiteindelijk geen ruimte voor ontwikkeling is. Visie, strategie en implementatieplannen liggen klaar. BPD zal op basis van deze plannen een pilot starten. BPD zal bij de implementatie als voorbeeld dienen voor overige ministeries. Middelen zullen moeten worden vrijgemaakt voor het veranderingstraject. Niets doen is geen optie”

, aldus de minister gisteren.
De Kumbre Sindikal is een initiatief van de Komishon Aliansa Sindikal (KAS), die namens de overheidsvakbonden alternatieven op tafel wil leggen om zo maatregelen te voorkomen die aan de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren zullen komen.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *