In de toekomst centrale inkoop van boeken

Minister klopt bij RdK aan voor restantbetaling

schoolboekenWILLEMSTAD — Het ziet ernaar uit dat de overheid tot een centrale inkoopcentrale voor de scholen wil komen. Dat betekent dat de boekenfondsen in hun huidige vorm geen recht van bestaan meer hebben. In plaats van het direct bestellen van de schoolboeken en materialen bij de leveranciers, zullen de boekenfondsen belast worden met de distributie op scholen.

Het oprichten van één overkoepelende inkoopcentrale kan financiële voordelen met zich meebrengen.
Door grotere volumes in te slaan kan de overheid scherpere prijzen bedingen bij de leveranciers, is de gedachte hierachter.

Restantbetaling Minister van Onderwijs Rubina ‘Rubia’ Bitorina (PS) heeft bij overheidsbedrijf Refineria di Kòrsou (RdK) gepolst of er fondsen beschikbaar zijn voor de laatste betalingen voor vrij onderwijs voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.
Uitvoeringsorgaan Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) mist zo’n 20 procent van de 17 miljoen gulden die voor het project zou zijn begroot.
Het vrije onderwijs is tot nu toe bekostigd met 10 miljoen gulden die door RdK is overgemaakt. Op deze vorm van financiering is kritiek gekomen, omdat er ten eerste geen ministerieel besluit ten grondslag lag aan de overmaking.
Ten tweede is het overheidsvoornemen niet opgenomen in de meerjarenbegroting.
Het overheidsbedrijf heeft nog niet op het verzoek van minister Bitorina gereageerd.
SSC heeft het merendeel van de openstaande rekeningen, die de scholen bij de boekenleveranciers hebben uitstaan, voldaan.
Ook zouden ouders een deel van het reeds betaalde boekengeld gerestitueerd hebben gekregen. Toch zijn er kosten die nog niet door SSC zijn gedekt.

Het boekenfonds van Kolegio Alejandro ‘Jandie’ Paula (KAP) heeft daarom vorige week de leerlingen verzocht om toch zelf een deel van de gemaakte kosten te betalen.
Het boekenfonds heeft de door SSC toegezegde gelden niet ontvangen.
Daarom zat er voor het boekenfonds niets anders op dan het geld op de leerlingen te verhalen. Met nog zo’n zestien weken te gaan voor de grote schoolvakantie is het nog onduidelijk hoe het vrij onderwijs komend schooljaar geregeld zal worden.
Deze maand moet de door de minister ingestelde commissie duidelijkheid geven over de financiering van het project, een initiatief van de grootste coalitiepartij Pueblo Soberano.
Het is de wens van de partij om de kosten, die ouders en studenten maken op het gebied van studieboeken en studiematerialen, te vergoeden.
Het vrije onderwijs is nog geen vaststaand beleid.
Het parlement moet hierover nog een standpunt innemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *