In memoriam | George Leetz: Uit het oog maar niet uit ons hart

Door Anthony Haile | Kiwanis ClubCuraçao

George Leetz

Wij gaan allemaal door momenten waarin wij afscheid moeten nemen van een dierbare. Dit valt niet altijd mee vooral als je deze persoon zeer goed hebt gekend of als het iemand betreft die heel veel heeft betekend voor een organisatie waar je lid van bent. Allerlei vragen komen op bij jou waar je jammer genoeg geen antwoord op kunt geven.

Feit is dat wij allemaal door deze cirkel van het leven moeten gaan, bewust zijnde dat wij geen antwoord kunnen geven op het waarom. Kiwanis Club Curaçao zal aanstaande zaterdag met veel pijn voor altijd afscheid moeten nemen van een lid dat meer dan 30 jaar een fellow K was, de benaming die Kiwanis gebruikt voor de leden onderling. In dit geval betreft het een zeer speciale fellow k, iemand die zijn stempel heeft gedrukt op de organisatie. Iemand waar je altijd op kon rekenen en die 24 uur klaar stond om de leden en de organisatie met raad en daad bij te staan om zodoende de organisatie in de goede richting te laten sturen.

Niet voor niets heeft George Leetz de bijnaam in de club gekregen van Father George. Een vaderfiguur waar je altijd met een probleem naartoe kunt gaan en die bij tijd en wijle zijn stem laat horen als hij ziet dat de zaken niet goed gaan. Gedurende de meer dan 30 jaren dat Father George lid was van Kiwanis Club Curaçao was hij aanwezig bij elke vergadering en hij heeft gedurende vele jaren een bestuursfunctie bekleedt.

Vaak als hij niet in het bestuur zat, werd hij door de Voorzitter benaderd om zijn/haar President advisor te zijn zodat hij als zodanig in de bestuursvergaderingen aanwezig was. Hij was heel vaak in de Kiwanis- delegatie die naar divisie-, district- en internationale conventies ging om actief mee te doen in deze vergaderingen en dit werd allemaal bekostigend uit eigen zak. Hij had hiermede geen problemen omdat hij van de Kiwanis- organisatie hield en op de hoogte wilde zijn van alles wat in de organisatie gebeurde. Dit maakte dat zowel zijn vrouw Meyrtha Leetz als zijn zonen gewoon een deel werden van de Kiwanis-familie.

Gedurende het laatste jaar liet de gezondheid van Father George te wensen over, reden waarom hij niet elke keer de lunchmeetings kon bijwonen. Maar zodra de gezondheid het even toeliet, was hij er om te bewijzen dat niets hem in de weg staat de vergadering van zijn geliefde club bij te wonen. Daarom was Kiwanis Club Curaçao zeer blij toen wij op 2 december 2017 met een grote groep leden Father George thuis bezocht en gezamenlijk een zeer prettige middag met hem hadden doorgebracht. Hij was zeer blij ons te ontvangen en wij zullen de foto’s zeer goed bewaren als een bijzonder aandenken aan ons bezoek aan Father George. Wij konden niet vermoeden dat dit bezoek het eerste en laatste bezoek aan hem thuis zou zijn geweest.

Father George, jouw taak op deze wereld is volbracht. Jij hebt jouw graantje gegeven en het is nu aan ons jouw goede voorbeeld te volgen. Er zijn mensen in een organisatie die je niet gauw vergeet en net zoals wij wijlen heer Jules der Meer nog steeds herinneren, net zo zullen wij Father George blijven herinneren. Daarom zeggen wij tegen Father George, nu dat je dit tijdelijk leven voor het eeuwige hebt verwisseld, wij zullen jou altijd blijven herinneren. Uit het oog maar niet uit ons hart.

Aan Kiwanette Meyrtha, zijn twee zonen en andere familieleden onze welgemeende condoleances. Wij zullen net zoals jullie Father George missen maar wij weten dat waar hij nu is, hij in goede handen is en dat hij vanuit ‘boven’ over ons allemaal zal blijven waken. Father George rust in vrede.

Namens Kiwanis ClubCuraçao,
Anthony Haile

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *