In naam der Koningin of In naam der Koning ?

wetten2WILLEMSTAD — De Staten van Curaçao buigen zich binnenkort over een merkwaardig amendement.
Dit voorstel heeft als doel om overal waar in de wet ‘In naam der Koningin’ vermeld staat, dat te veranderen naar ‘In de naam der Koning’, aldus Statenvoorzitter Mike Franco.

Deze verandering is het gevolg van het aantreden van koning Willem-Alexander per 30 april.
Op dit moment staat in de wet opgenomen: In naam der Koningin.
Deze tekst staat ook vermeld in onder meer dwangschriften en vonnissen.
In een toelichting stelt Franco dat het Koninkrijk feitelijk een koning heeft, die een vrouw is.
Maar straks met het aantreden van koning Willem-Alexander, zal de titel koningin verwijzen naar de huidige prinses Máxima.
Om deze situatie te corrigeren moeten de Staten een wetsvoorstel goedkeuren.
Franco geeft aan dat hoewel dit geen urgente zaak is, het toch op de korte termijn zal worden afgehandeld.
Zijn verwachting is dat er een wetsvoorstel door de directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) zal worden voorbereid dat waarschijnlijk na 30 april in de eerstvolgende vergaderweek van de Staten aan bod komt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *