Inflatie in 2012 hoger dan gemiddelde van laatste 20 jaar

CBS2WILLEMSTAD — De inflatie op Curaçao is gedurende 2012 geleidelijk gestegen van 2,4 procent in januari naar 3,3 procent in juni, om vervolgens na drie maanden stabilisatie licht te dalen naar 3,2 procent in september.
Vanaf die maand bleef de inflatie stabiel op 3,2 procent.
Dat staat te lezen in de jongste editie van Modus, het statistisch magazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

3,2 procent is tevens het inflatiecijfer over het gehele jaar 2012.
Het CBS heeft ook een grafiek gemaakt waaruit blijkt dat over de periode tussen december 2010 en december 2012, dus de afgelopen twee jaar, de inflatie een golvende beweging maakte tussen 2,0 en 3,3 procent.
Ten slotte laat het CBS zien dat er in de afgelopen 20 jaar zeer sterke schommelingen waren in de inflatie.
Er waren twee duidelijke pieken: 5,8 procent in 2000 en 6,9 procent in 2008; en drie flinke dalen: 0,4 procent in 1999 en 2002 en 1,8 procent in 2009.
Gemiddeld was de inflatie tussen 1993 en 2012 2,7 procent, dus in 2012 was hij hoger dan dit gemiddelde (de genoemde 3,2 procent).

Het CBS kijkt bij het berekenen van de inflatie naar prijsstijgingen in tien bestedingscategorieën, die ieder een eigen, periodiek wisselende, zwaarte hebben.
In 2012 waren de categorieën ‘vervoer en communicatie’, ‘voeding’ en ‘wonen’ significant duurder dan in 2011 en droegen daarom het meeste bij aan het inflatiecijfer.
Dit komt door respectievelijk hogere benzineprijzen en hogere prijzen voor nieuwe auto’s; duurder graan, vlees, vis, eten buitenshuis, aardappelen, groenten en fruit; en duurdere elektriciteit, huur en hypotheek.

Inflatie kan volgens het CBS worden gedefinieerd als ‘een langdurig economisch proces van algemene prijsstijging, met als gevolg geldontwaarding en stijging van de kosten van levensonderhoud.
Inflatie kan komen door duurdere import, hogere loonkosten, hogere overige bedrijfslasten of productiekosten, het marktspel van vraag en aanbod, hogere winstmarges van bedrijven en stijging van de geldhoeveelheid in omloop’.

Behalve lokale factoren zijn ook internationale factoren van invloed op prijsontwikkelingen.
Zo zijn er de euro-dollarwisselkoers, de internationale prijs van ruwe olie en de internationale voedselprijzen.

Het algemene idee van economen is dat de inflatie in een gezond groeiende economie ongeveer 2 tot 3 procent bedraagt.

“Een te hoge inflatie kan nadelig zijn voor de koopkracht van consumenten, de waarde van spaartegoeden en de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland en kan leiden tot verhoging van het renteniveau, waardoor investeringen uitblijven”

, aldus het CBS.
Overigens is de inflatie sinds januari 2013 weer aan het dalen en was deze volgens de laatste cijfers, in mei van dit jaar, 2,6 procent.

Het tijdschrift Modus is verkrijgbaar bij het CBS; zie www.cbs.cw of bel 461-1031.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *