Inflatie zeer licht gedaald

inflatieWILLEMSTAD — Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met maart 2013, namen de prijzen op Curaçao met 2,9 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Dit twaalfmaandsgemiddelde was een maand daarvoor 3,0 procent.
Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dit betekent dat de inflatie zeer licht is gedaald, omdat dit twaalfmaandsgemiddelde wordt gezien als een goed indexeringsinstrument voor de lange termijninflatie.
Wel stegen de prijzen in maart 2013 ten opzichte van februari 2013: het consumentenprijsindexcijfer van Curaçao steeg in maart met 0,7 procent ten opzichte van februari.
In de afgelopen maand vertoonden de bestedingscategorieën ‘wonen’ (+1,6 procent) en ‘vervoer en communicatie’ (+0,8 procent) de belangrijkste prijsontwikkeling.
Bij ‘wonen’ kwam dit hoofdzakelijk door het duurder worden van energieverbruik (+5,2 procent) doordat het elektriciteitstarief met 6 procent steeg.
Noemenswaardig binnen deze bestedingscategorie is ook de tariefsstijging van waterverbruik met 4 procent.

De prijsontwikkeling van ‘vervoer en communicatie’ werd gekenmerkt door de prijsstijging van benzine met 5 procent, waardoor de productgroep ‘kosten van autorijden’ 2,3 procent duurder werd.
De overige zeven bestedingscategorieën vertoonden gedurende de afgelopen maand een prijswijziging van vrijwel nihil.

Het consumentenprijsindexcijfer nam tussen maart 2012 en maart 2013 toe van 119,9 naar 123,0, een stijging van 2,6 procent.
Dit cijfer geeft weer hoeveel duurder de maand maart van dit jaar was ten opzichte van de maand maart vorig jaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *