‘Informatie over raffinaderij voor iedereen beschikbaar stellen’

Archief foto (kkc)

Archief foto (kkc)

WILLEMSTAD — “De belangrijke Isla-rapporten zouden voor iedereen beschikbaar moeten worden gesteld, dus niet alleen voor de belangenorganisaties, maar ook voor ik noem maar wat, mijn tante Yvette als burger.
Alleen zo kan er een brede discussie worden gevoerd over de toekomst van de raffinaderij, wat ook hoort binnen een participatieve democratie waar Pais voor staat”, aldus Pais-partijleider en Statenlid Alex Rosaria.

Hij stelt dit in reactie op de inwilliging van zijn verzoek om de belangrijke Isla-rapporten beschikbaar te stellen.
Zoals de Amigoe eerder heeft gemeld, zijn door premier Ivar Asjes (PS) de Isla-rapporten

 • NEI-DMC (rapport uit 2001),
 • Ecorys-NEI (2005),
 • EcoVision (2012),
 • Ecorys (2012) en Shaw (2012)

ter vertrouwelijke inzage aan het parlement beschikbaar gesteld.
De premier liet hierbij weten dat de voornoemde rapporten vertrouwelijke informatie bevatten.

“Wanneer deze informatie in handen komt van een (mogelijke) handelspartner waarmee RdK moet onderhandelen, kan dit de onderhandelingspositie van RdK verzwakken. Vandaar dat we de parlementsvoorzitter hebben verzocht om deze informatie vertrouwelijk te behandelen”

, aldus de argumentatie van de premier.

“Daar moet toch vandaag de dag een oplossing voor zijn.
Ik kan er bijvoorbeeld niet over oordelen welke informatie specifiek mogelijk de onderhandelingspositie van RdK zou kunnen verzwakken en vandaar dat ik meen dat de premier daar meer inzage in heeft.
Een mogelijke optie zou kunnen zijn om alleen deze informatie ‘zwart te maken’ ofwel onleesbaar, om vervolgens de rest wel vrij te geven.
Hiervoor zou bijvoorbeeld Ecorys benaderd kunnen worden voor onafhankelijk advies, om aan te geven welke informatie vertrouwelijk zou moeten blijven.
Of men zou ervoor kunnen kiezen om een samenvatting aan het volk te presenteren, eventueel in samenspraak met Ecorys.
Ik zal deze aanvullende vragen in de loop van de middag aan de premier stellen. Verder speelt de Pais-fractie met de gedachte om vertegenwoordigers van Ecorys uit te nodigen voor de behandeling van het vraagstuk van de Isla-raffinaderij in de Staten, die in augustus plaats zal vinden.”

De fractie voert al ongeveer drie weken gesprekken met alle entiteiten die een rol spelen bij de discussie over de toekomst van de Isla-raffinaderij.
Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco liet onlangs weten dat hierbij het openbaar maken van alle relevante documenten – dus ook de geheime rapporten – die over de raffinaderij bestaan wordt nagestreefd om een brede discussie te kunnen creëren.

“Wat er ook wordt besloten, het is van belang dat hierbij rekening wordt gehouden met de duurzame economische ontwikkeling van het eiland, het milieu, de werkgelegenheid en de gezondheid van onze mensen.”

De gesprekken die reeds hebben plaatsgevonden en nog moeten plaatsvinden, worden gevoerd met ‘de fanatiekste voor- en tegenstanders in de discussie over de toekomst van de raffinaderij’. De volgende entiteiten behoren tot de gesprekpartners:

 • de buurtbewoners van Wishi/Marchena,
 • de stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc),
 • de organisatie rond Greentown en
 • verschillende vakbondsorganisaties.

Een Reactie op “‘Informatie over raffinaderij voor iedereen beschikbaar stellen’

 1. vertrouwelijke informatie bevatten

  Vertrouwelijke info kan men tegenwoordig gewoon onzichtbaar maken. Nog eenvoudiger is het simpel copieren van de bewuste pagina’s waar de vertrouwelijke info (??????) staat af te plakken en dan copieren.
  Maar hoe vertrouwelijk is vertrouwelijk hier NUL , NUL.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *