Ingezonden: Aqualectra

In 1999 heeft de toenmalige directie het utiliteitsplan 2020 laten opstellen. Eén van de eerste doelstellingen van dit plan was het verhogen van de betrouwbaarheid van levering van elektriciteit en water. We zijn nu dertien jaar verder en nog maar acht jaar te gaan in dit plan. Bijna elk jaar in de warme periode merken we aan het schakelprogramma dat deze doelstelling nog steeds niet gehaald is. We weten ook dat uitval van elektriciteit niet te voorkomen is en deze kans op een eiland groter is.

De vraag aan Aqualectra is nu de volgende:
*- hoe komt het dat de doelstelling niet gehaald is en wat denkt Aqualectra hier aan bij te stellen de komende jaren?
*- Welke investeringen wilde Aqualectra doen aan de hand van plan 2020 en zijn niet gerealiseerd en waarom niet?
*- Wind- en zonne-energie hebben niets te maken met deze betrouwbaarheid, aangezien dit onbetrouwbare bronnen zijn, maar wel goed om de prijs per kilowattuur te verlagen. Wat heeft de uitval van de units 10 en 11 Aqualectra en de gemeenschap gekost de afgelopen twee weken? De huidige demissionaire overheid heeft als slogan groene energie, maar is de betrouwbaarheid van levering volledig vergeten.
*- Waarom staat het 2020-plan niet op de website van Aqualectra?
*- Waarom geeft Aqualectra als verantwoordelijke niet elke keer op haar website aan als de overheid en de bestuurders van Aqualectra afwijken van dit plan?

Hoe simpel is het om aan te geven wat de maximale benodigde capaciteit is, hoeveel generatoren dit ophoesten en hoeveel extra generatoren er nodig zijn om de betrouwbaarheid te verhogen en wat dit kost per extra generator en nogmaals los van wind- en zonne-energie?

Voor de leken onder ons:
stel er zijn tien generatoren nodig voor de maximale capaciteit en vanwege standaard uitval zijn er twee extra generatoren nodig. Elke extra generator hierboven verhoogd de betrouwbaarheid, maar kost uiteraard geld, vertel ons nu hoeveel?

HENK PASMAN
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *