Ingezonden | 10 Oktober geen officiele vrije dag

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Omayra V.E. Leeflang aan het woord.

15 december, Koninkrijksdag, is een officiële feestdag op basis van de Landsverordening PB 2008 no. 50. Terwijl 10 oktober nog geen officiële vrije dag is, want het is niet in een wet vastgelegd. Er was slechts een proclamatie van de regering.

We leven echter in een democratische rechtstaat en dat betekent onder andere dat de regering slechts bevoegdheden mag uitoefenen waartoe die gemachtigd is door wettelijke bepalingen. Dus het uitroepen van een vrije dag (proclamatie) zonder daarvoor een wettelijke regeling te hebben, is onbehoorlijk bestuur.

Voorts is het ook onzorgvuldig omdat het grote gevolgen kan hebben voor de rechten van de burgers. Noemenswaardig is hier het recht van de werknemer op een vrije dag maar ook indien de werknemer moet werken het recht op 200% loon voor die dag.

Zonder de wettelijke vastlegging kan de werknemer deze rechten niet afdwingen. Een werkgever zou kunnen weigeren om de werknemer die dag vrij te geven en ook de betaling van 200% kan worden geweigerd.

De minister van Sociale Zaken en Arbeid kondigde in de aanloop naar 10 oktober 2017 in een advertentie de verplichting om 200% loonkosten te betalen. Een goed bedoelde actie, maar zonder wettelijke basis heeft deze instructie geen enkel rechtskracht.

In de landsverordening voor de regeling van Koninkrijksdag als officiële vrije dag werd gewijzigd: de arbeidsregeling 2000; het wetboek van Koophandel; de ambtenarenrechtspraak; de LMA en de Landsverordening Kustwacht. Deze landsverordening werd door alle ministers van het kabinet-De Jongh-Elhage getekend. De vaststelling van 10 oktober als officiële vrije dag moet op dezelfde wijze geschieden. Zonder wet is 10 oktober geen officiële vrij dag.

Ik heb met het schrijven van dit artikel gewacht tot het moment dat deze bijdrage niet kan worden gebruikt om onrust te zaaien. Ik hoop echter wel dat met de nodige spoed gewerkt zal worden aan de wettelijke vaststelling van 10 oktober als officiële feestdag zoals het hoort in een democratische rechtstaat.

Omayra V.E. Leeflang,
Oud-minister en Statenlid,
Curacao

3 Reacties op “Ingezonden | 10 Oktober geen officiele vrije dag

  1. 15 December een officiele feestdag terwijl iedereen moest werken?

  2. Het probleem met Leeflang is dat zij een vrije dag wilt voor elke scheet die ze laat. De eerste minister president die we na 10-10-10 hadden is voor corruptie veroordeeld. Nationale vrije dagen is iets wat meestal alleen de ambtenaren zich kunnen veroorloven. Voor de meeste kleine winkeliers die hun hoofd boven water proberen te houden is het gewoon omzet verlies. Als ze het toch wagen om op die dag open te gaan om te proberen om salariskosten eruit te krijgen worden ze door politieke partijen als PS van landverraad beschuldigt.

  3. Heel belangrijk mevrouw Leeflang, maar misschien heeft het volk meer aan een beperking van de pensioenen van Statenleden.

    Ik heb vernomen dat u bijna 15,000 florin netto aan overheidspensioen ontvangt, sen di pueblo, dat is meer dan een AOV uitkering over een heel jaar!

    Maar goed, u heeft dit jaar wel geen zult in uw kerstpakket.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *