Ingezonden | 100 dagen na Startconferente Verkeersveiligheid Curacao

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Leon A.D. Maarleveld aan het woord.

EXACT 100 dagen geleden was ik, net als ongeveer 80 anderen, aanwezig bij de Startconferentie Verkeersveiligheid Curacao, een initiatief van het ministerie van VVRP. Ondanks het feit dat het thema verkeersveiligheid dagelijks in het nieuws is, is er nog weinig tot niets kenbaar gemaakt inzake de toegezegde oprichting van het zogenoemde Verkeersplatform Curacao.

Ook omtrent het toegezegde interministerieel-, strategisch-, meerjaren-verkeersveiligheidsplan blijft het tot op heden helaas stil. Dit terwijl thema’s als rotondes, veilig vervoer van kinderen in de auto, RHD auto’s, fietsers, snelheid in woonwijken en rondom scholen, alcohol in het verkeer, telefoongebruik tijdens het autorijden, self-driving/autonomous cars, de weg naar Westpunt, Caracasbaaiweg, folie op autoruiten, technische staat auto’s en bijvoorbeeld de NCAP systematiek, Waarborgfonds en onverzekerde automobilisten, schreeuwen om een gerichte en langjarige aanpak.

De doelstelling van het meerjarenplan is tijdens de Startconferentie Verkeersveiligheid Curacao bekendgemaakt: “Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers tot 40 procent in 2020”. We hebben hiervoor nog 761 dagen. Waarom werd, in het kader van de aangekondigde interministeriële aanpak, de participatie van de verzekeringsbranche, om te komen tot een veiliger verkeer, niet bedongen toen vorige week het akkoord door de overheid werd gegeven voor de WA autopremieverhoging met 13,5 procent?

Vele onderzoeken wereldwijd hebben aan- getoond dat verkeersonveiligheid ten koste gaat van ons bruto nationaal product, gemiddeld gesproken zo’n 3 procent. Dit betekent, op basis van de CBS Curacao gegevens 2015, dat er in het jaar 2015 zo’n 170.000.000,00 gulden ‘verloren’ is gegaan als gevolg van verkeersonveiligheid op Curacao. Met andere woorden: investeren in verkeersveiligheid spaart, naast levens en een hoop verdriet en ellende, ook geld.

Ik hoop dat de minister van VVRP volgende week vrijdag 9 december tijdens de openbare behandeling van de conceptbegroting 2018 voor het land Curacao voldoende budget heeft opgevoerd en toegewezen krijgt voor een verkeersveiliger Curacao.

Leon A.D. Maarleveld,
Curacao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *