Ingezonden

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: kkc.ingezonden@gmail.com

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we ” Henk Pasman ” aan het woord…………..

Geacht Bestuur,

Uit een telefonisch gesprek met uw heer Martis heb ik begrepen dat de huidige statuten “binnenkort ?” gewijzigd zullen worden.
Op dit moment voldoet de stichting niet aan de statuten!
Er zit nu een illegaal bestuur.
Donatie verstrekken aan de kerstverlichting Punda/Otrabanda kan ook niet volgens de statuten.
Een stichting waarin miljoenen omgaat mag niet functioneren in tegenspraak met de statuten!

Ik heb gelezen de informatie op uw website en ik heb hierover de volgende vragen.

Ik mis een totaal plaatje van ontvangsten gelden, voornamelijk uit de wegenbelasting, en van de uitgaven per project.

Daarnaast mis ik per project de aanbestedings procedure.

bewegwijzering 067Neem het voorbeeld van het project bewegwijzering:

Dit project heeft als doel om de bewegwijzering op orde te brengen. Op alle hoofdwegen en kruispunten worden duidelijke bewegwijzeringsborden geplaatst. Hierdoor kan de weggebruiker zijn route beter vinden. Ook zullen toeristen beter in staat zijn hun weg te vinden op ons eiland.

Op alle hoofdwegen en kruispunten zullen bewegwijzeringsborden worden geplaatst.

Het project start in januari 2013 en zal naar verwachting 8 maanden duren.

Ik mis dus de informatie van het bestek, de aanbesteding en wie heeft de opdracht gekregen?

bewegwijzering 134In het verleden zijn er al verschillende bewegwijzerings projecten geweest en allemaal zijn na een aantal jaren “vergaan”.

De laatste twee waren op iniatief van Toeristenbureau, de huidige bruin/witte borden en daarvoor het VIP. (Visitors Information Program, de gele zuilen)
Heeft zeker meer dan een miljoen gekost!
Is meegenomen het verwijderen van alle oude borden?
Doet het Toeristenbureau mee met een bijdrage?

Vraag is dan ook of goed is nagedacht over dit nieuwe project en geleerd vanuit het verleden?
Eén van de grootste problemen is onderhoud, een tweede probleem is goed bepalen de locatie van elk bord, zodat de kans op beschadiging, zoals omver rijden, zo klein mogelijk is.

De lokale weggebruiker heeft het grootste probleem om een adres te vinden, geen straatnaam Bewegwijzering 017en/of huisnummers, en dit vooral in de avonduren.
De toerist die een auto huurt moet zijn weg kunnen vinden naar de toeristen plaatsen en weer terug naar zijn hotel of appartement.

Een paar jaar geleden is door de toenmalige directeur van Post nv het plan gelanceerd om de postcode op Curaçao in te voeren.
Ik zou dan ook dit gecombineerd hebben met een nieuwe bewegwijzering.

Met de huidige informatie kan ik als burger niet vooraf commentaar geven, zodat daar eventueel rekening mee gehouden kan worden en achteraf is te laat.

Ik hoop dat u wat heeft aan mijn positief bedoelde op en aanmerkingen.

Met vriendelijke groet

Henk Pasman

copie Staten Curaçao

INFO:

Stichting Wegenfonds Curaçao

Wegenfonds statuten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *