Ingezonden | 65 jaar geleden

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Agnes Cobelens aan het woord

De eerste Kraamkliniek werd 65 jaar geleden opgericht in 1952 in een herenhuis op Berg Altena en reeds op 14 februari van datzelfde jaar werd daar de eerste baby geboren. Deze kliniek bevatte twaalf kraambedden, maar al spoedig bleek deze te klein om aan de opnamevraag te voldoen en verhuisde de Kraamkliniek naar een ruimer pand op Scharloo aan de Conoordiastraat.

Tot het oprichten van een Kraamkliniek werd besloten door de Stichting ‘Neutrale Wijkverpleging’, opgericht door Zr. Parker (later mevr. Taber) in 1949. Deze stichting had als doel zieken aan huis te verplegen en in het bijzonder de minderhedeelden. Door hun dagelijkse ervaringen in het wijkwerk waarin zij de meest mensonterende omstandigheden, onhygiënische toestanden amen, deze moesten oplossen en waar in het bijzonder aanstaande moeders hun kind ter wereld moesten brengen werd besloten tot het oprichten van een eenvoudige Kraamkliniek. De Curacaose vrouwen werd nu de gelegenheid geboden in hygiënische omstandigheden, met deskundige en liefdevolle hulp van de kraamverpleging en beschikbare medische hulp en -bijstand tijdens de zwangerschap en bevalling van een vroedvrouw of dokter van haar keuze, haar kind ter wereld te brengen.

Na enige jaren bleek ook deze Kraamkliniek te klein voor de aanmeldingen van zwangere vrouwen om daar hun baby ter wereld te brengen en kon de stichting de ingerichte medische kliniek van de Shell Curacao NV op Rio Canario overnemen. Ten koste van veel tijd en financiële offers beschikte Curacao over een medisch modern ingerichte Kraamkliniek, die onder leiding van de bekende hoofdzuster Derks uitgroeide tot de plaats waar velen vrouwen wilden bevallen. De ‘moeden en kindzorg’ was een aparte tak van de stichtingsactiviteiten. Op Curacao werd voorheen weinig aandacht geschonken aan de zorg voor vrouwen tijdens hun zwangerschap, speciaal aan de groep minderbedeelden.

Op 13 februari 1934 werd de eerst wet van kracht (A 1934 no 53) die de bevoegdheden van vroedvrouwen omschreef en vastlegde. Sinds de oprichting van de Kraamkliniek op Curacao hebben meer dan dertig vroedvrouwen, bekend uit de ledenlijst van V.A.V. (Vereniging Antilliaanse Vroedvrouwen), vaak in volle tevredenheid aldaar de zwangeren begeleid bij de geboorte van hun baby. Verloskundigen onderzochten voordien de zwangere vrouwen in de spreekuurruimtes van de dokters of richtten zij bij hun thuis een ruimte in waar zij de vrouwen konden controleren. Vaak kwamen de zwangeren dag en nacht bij de vroedvrouw thuis langs, als er pijnen of weeën waren waardoor deze vroedvrouwen bevalkamers in of bij hun thuis inrichtten waar tevens de nieuwe moeder nog enige tijd kon verblijven.

Zeer bekend waren de bevalkamers van de vroedvrouwen mevr. Pardo, mevr. Pinedo en mevr. Bemadina. Huisartsen deden ook thuisbevallingen maar verwezen vaak de zwangere vrouwen op het allerlaatste moment naar de verloskundigen aangezien zij drukke praktijken en spreekuren hadden.

Eind jaren negentig waren er nog ongeveer twintig huisartsen actief in de verloskundige zorg. Het is te begrijpen dat de vele verloskundigen op Curacao de Kraamkliniek als een ware verlichting zagen, omdat zij voorheen vaak onder erbarmelijke omstandigheden de zwangere vrouwen moesten helpen bevallen.

Eind jaren zeventig bereikte de Stichting Neutrale Wijk een andere mijlpaal en werd het besluit genomen dat alle door de overheid gefinancierde normale bevallingen niet meer in het ziekenhuis zouden plaatsvinden maar in de Kraamkliniek Rio Canario. Deze uitbreiding – er vonden toen meer dan 1200 bevallingen in de Kraamkliniek plaats— was de aanleiding van de stichting om op Curacao nieuwe opleidingen voor kraamverzorgsters en tevens kraamspecialisatie voor verplegen te starten. In die tijd waren er ook twee verloskundigen in vaste dienst van de Kraamkliniek met de taak deze nieuwe zusters te begeleiden in hun werk.

Na de fusie in 1988 van de Stichting Neutrale Wijkverpleging met de Wijkverpleging Curacao, werd het patiëntenbestand verdubbeld dat een grote belasting uitoefende op de gehele zorg. De stichting bood op haar hoogtepunt werk aan 133 werknemers. Begin 2000 werd besloten om de wijkverpleging af te stoten (zij gingen over naar het Wit Gele Kruis) en werd de focus nog alleen gelegd op de moeder- en kindzorg.

In 2006 ging de Stichting (Neutrale Wijkverpleging) Kraamkliniek failliet en werd de Kraamkliniek, gestuurd door de overheid, overgenomen door een nieuwe Stichting ‘Duna Lus’. Deze stichting zou een samenwerking moeten worden van alle stakeholders die bij de verloskundige zorg op Curacao een rol speelden.

Tegenwoordig vinden er nog ongeveer 450 bevallingen in de Kraamkliniek plaats, onder begeleiding van drie verloskundigen in vaste dienst, drie vrijgevestigde verloskundigen met hun waarnemer. Er zijn geen huisartsen meer in de verloskunde actief.

Agnes Cobelens,
Curacao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *