Ingezonden: Aan de Commissie Pretu

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag klom ” FELIX D. PINEDO ” voor ons in de pen…………..

DE COMMISSIE Pretu vraagt een week respijt om haar rapport aan de minister te presenteren. Duidelijk moet nog worden hoe de verdachte de gelegenheid kreeg om zelfmoord te plegen. Korpschef Wernet is al een tijd op nonactief.
Als rationeel denkend mens vraag je jezelf het volgende af;

  •  Hoe is het mogelijk dat de verdachte van de ene op de andere dag uit een zwaarbewaakte militaire kazerne, waarbij de toegangswegen met grote betonnen blokken werden gebarricadeerd, naar een doodgewone politiepost werd overbracht.
    Een politiepostje met een ‘gevangenis’ helemaal te Bándabou?
  •  Waarom zijn al degenen die aan het hoofd staan van de diverse diensten (Openbaar Ministerie, Politie, Gevangeniswezen, minister et cetera) niet bij elkaar gekomen om na te gaan of de politiepost te Barber wel de juiste plek was?
  • Waarom niet dezelfde zware bewaking ook van buitenaf zoals bij de marinierskazerne?
  • De gehele bewakingsregimes te Barber en op de marinierskazerne zijn helemaal niet met elkaar te vergelijken.
  • Waarom was er geen constante camerabewaking op de cel van de verdachte te Barber? Dan had men geen twijfels over wat er gebeurd was.
  • Waarom werd niet meer tijd gevraagd bij het gerecht om de overplaatsing zo optimaal mogelijk te laten geschieden?

Zo kan men verder gaan.
Dus de conclusie die getrokken dient te worden, is dat niet slechts korpschef Wernet ter verantwoording geroepen had moeten worden maar de gehele bovenvermelde groep topfunctionarissen en minister.
De commissie heeft blijkbaar geen andere keuze dan de gehele top ‘niet genoeg diligent optreden’ te verwijten.

FELIX D. PINEDO
Curaçao

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *