Ingezonden | Aanwijzing door Rijksministerraad

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Karel Frielink aan het woord.

Ik heb nu zo’n 100 reacties gelezen op de aanwijzing die de Rijksministerraad vrijdag aan Curaçao heeft gegeven. Kennelijk vinden velen er iets van, in meer of minder heftige bewoordingen. Ook de emoties spelen her en der kennelijk hoog op, en voor sommigen is het zelfs moeilijk enigszins beschaafd te reageren.

Ook de schuldvraag (wie is verantwoordelijk voor de ellende waar we in zitten?) is voorwerp van heftig debat. Wat ik mis in de reacties die ik heb gelezen, is (een discussie over) de inhoudelijke kant van de aanwijzing. Bevat de aanwijzing maatregelen die noodzakelijk zijn om orde op zaken te stellen? Gaat de aanwijzing ertoe leiden dat we de overheidsfinanciën, maar ook de administratieve discipline bij de diverse ministeries op orde gaan krijgen?

Wat zullen de economische en maatschappelijke gevolgen zijn? En welk beleid zal worden gevoerd om de zwaksten en armsten niet het zwaarst te laten lijden? En ga zo maar door. We zitten in een crisis. Die gezamenlijk oplossen dient de hoogste prioriteit te hebben. Al dat ‘gebekvecht’ leidt tot niets. Helaas zijn er velen die daarvan niet (voldoende) zijn doordrongen, en die zich de hele dag door druk maken om minder belangrijke zaken.

Met de sfeer die nu bestaat, gaan we niet feestend, maar bekvechtend ten onder. Het is de hoogste tijd dat daarin verandering komt, en meer verantwoordelijkheidsgevoel wordt getoond. We hebben het dieptepunt nog niet bereikt, en solidariteit zal de komende jaren belangrijker zijn dan ooit. Politieke spelletjes en ego’s zullen een tijdje pas op de plaats moeten maken. Er moet nu leiderschap worden getoond, in en buiten de politiek!

Karel Frielink,
Curaçao

Een Reactie op “Ingezonden | Aanwijzing door Rijksministerraad

  1. hoedanook

    Ook @Frielink meent een mening m.b.t. de aanwijzing te moeten ventileren.

    Maar zijn mening draagt niets bij gezien het open deuren intrapt met de vraag of ‘orde op zaken stellen’ zal werken. Antia Nobo en Antia Restruktura zijn niet nu bezig, maar proberen al decennialang de status-quo (voor een splintergroepering) te behouden. Nu tracht men de economisch maatschappelijke gevolgen middels een ‘groeistrategie’ te kanaliseren. @Frielink denkt, door maatschappelijke discussies als gevolg van een steeds groter wordende crisis, als een gebekvecht te bestempelen, invloed uit te oefenen. Sommige experts kunnen uit een crisis iets nieuws creëren ( ‘to never waste a good crisis’). Echter, @Frielink behoort daar niet bij en ook een strategie voor groei enkel voor een deel van de bevolking zal totaal niets aan een oplossing bijdragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *