Ingezonden | Bedankt professor Paula

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Norwin Ferero aan het woord.

Professor Paula, namens de erfgenamen van de vrijgemaakte slaven Rasveldt, hartelijk bedankt.

Op 4 september 2000 heetf Norwin Ferero, via e-mail, onderstaande brief aan de redactie van dagblad Amigoe gezonden:

“Door omstandigheden is het mij niet gelukt om u persoonlijk te bedanken. U had door uw historische on- derzoek feiten ontdekt die wij van de familie Ferero misschien nooit konden ontdekken. Eerlijk gezegd was de hele familie Ferero in het begin behoorlijk sceptisch wat betreft het doel van uw onderzoek. Het was ons volkomen duidelijk dat de bedoeling van uw onderzoek was om vast te stellen dat de nalatenschap van mevrouw Sybrecht van Uytrecht een onbeheerde boedel was. Het gevolg hiervan zal zijn, dat de overheid er ‘als de kippen bij zou zijn’ om artikel 572 toe te passen om uiteindelijk de voormalige plantages Malpais Gato te onteigenen.

Wij moeten u bedanken dat u, ondanks dat uw ontdekkingen niet gunstig waren voor uw opdrachtgever, niet aan geschiedvervalsing had gedaan, maar oprecht had gerapporteerd wat het resultaat van uw onderzoek was.

Het is ons volkomen duidelijk dat u nu onterecht ervan wordt beschuldigd dat u belangrijke feiten uit uw rapport aan ons had doorgespeeld terwijl uw opdrachtgever u dat uitdrukkelijk had verboden. Wij weten allemaal dat u onschuldig bent, voor wat betreft de beschuldiging dat u informatie liet uitlekken naar de familie Ferero. Vanaf het begin wist u dat uw onderzoek geen goed resultaat zou hebben indien de familie Ferero niet zou meewerken. Uw rapport zou volkomen waardeloos zijn zonder de informatie van het onderzoek dat de familie Ferero zelf had gedaan. Eigenlijk was het voor u, zijnde een professor en doctor, niet zo moeilijk om belangrijke feiten te ontdekken die de familie Ferero altijd over het hoofd hadden gezien.

U bent er niet verantwoordelijk voor dat de familie Ferero zelf ook verder ging zoeken en uiteindelijk tot dezelfde eindresultaten kwam als u. Het is ook niet uw schuld dat het Bestuurscollege in principe dacht goed te kunnen vissen in troebel water. Het is te hopen dat de 1eden van het Bestuurscollege nu kunnen inzien dat het eigenlijk tijd is om als volwassenen te accepteren wie de rechtmatige eigenaren zijn van de voormalige plantage Malpais Gato en dat hun eigendomsrecht ook wordt gerespecteerd.

Nogmaals, prof. dr. A.F. Paula: bedankt voor uw bijdrage aan de geschiedenis van Curacao.

Norwin Ferero,
Curacao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *