Ingezonden | Belang juist adres

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Henk Pasman aan het woord.

In een persbericht van het ministerie VVRP (ruimtelijke planning) word de aandacht gevestigd op een juist adres, oa voor toegankelijkheid voor politie en ambulance.

Hierin staat vermeld dat als bij een nieuw adres de straatnaam nog niet bekend is, ROP een brief uitgeeft met daarin vermeld dat voor het tijdelijk adres het kavelnummer gebruikt mag worden.
Hierin zit nu precies het probleem, waardoor in de eerste plaats niet voldaan kan worden aan het uitgangspunt van de overheid namelijk toegankelijk in noodgevallen. Deze regel moet zo spoedig mogelijk komen te vervallen en moet luiden: als er nog geen straatnaam bekend is dan zal de overheid binnen twee weken een naam bekend maken. Voorbeeld het verkavelingsplan Harmonie bestaat al meer dan 5 jaar en ondertussen bebouwd met ruim honderd woningen. Tot op de dag van vandaag nog geen straatnamen! Hierin schiet de overheid dus duidelijk te kort en er is geen enkele reden waarom de straatnaambordjes al niet geplaatst konden worden na het aanleggen van de wegen en nog voordat er op gebouwd gaat worden. Kan nu al bij Wechi! De bewoners worden opgezadeld met een voorlopig kaveladres plus moeten tzt hun nieuwe adres aan alle instantie’s plus familie en kennissen doorgeven, allemaal onodige rompslomp omdat de overheid in gebreke is gebleven.!

Waarom, omdat de straatnaamcommissie niet functioneert. Deze commissie denkt ook niet na over het toekennen van namen en de gevolgen voor de bewoner met onnodige lange namen. De commissie is ook niet consequent hierin. Voorbeeld zoals het moet en ook is toegepast: Kaya Frank Curiel en daaronder de informatie: Franklin I.Curiel “Entrenador i lider deportivo Hubenil”

En zoals het niet moet: Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing, moet zijn Kaya Jombi Mensing en daaronder de informatie over Jombi Mensing. Ander voorbeeld Weg Naar Westpunt bij xxxxxx waaronder Grote Berg, zie je als bewoner je hele leven lang een dergelijke lange naam moeten opgeven?

Het persbericht had moeten luiden: ROP heeft geevalueerd het toekennen van straatnamen en daarin zijn een aantal tekortkomingen geconstateerd die oa niet voldoen aan het uitgangspunt toegankelijk voor oa politie en ambulance, ontbrekende straatnamen en onnodig lange straatnamen. Binnen drie maanden zullen al deze problemen worden opgelost. Hier heeft de burger wat aan maar niet aan half werk de ambualnce blijft nu nog steeds zoeken!

Henk Pasman,
Curacao

Een Reactie op “Ingezonden | Belang juist adres

  1. Henk, je hebt helemaal gelijk. Denk dat het een ijdele hoop is dat het gaat veranderen. Want men blijft liever alles bij het oude houden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *