Ingezonden | Beleidsbepalers en onderwijs

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we (E)frem Gonet aan het woord

Ik tracht al enkele jaren de discussies omtrent het niveau van het onderwijs op Curaçao te volgen. Helaas moet ik constateren dat men er niet in geslaagd is enige transparantie in de discussie te brengen wat betreft de visie op onderwijs. De vraag waar de beleidsbepalers vanaf 1954 waren geeft aan dat men niet thuis was.

Ik sluit me volledig aan achter het gevoel van dhr. Jopie Hart. Ik doe er zelf wat stof tot nadenken bij met de vraag, of onze huidige beleidsbepalers zelf een visie op onderwijs hebben. Zo ja, mag het volk dit ook weten? Zo niet, doorbreek de hulpeloosheid en vraag om hulp daar waar de expertise te verkrijgen is. Waar dient ons onderwijs als basis op aan te sluiten wanneer het gaat om onze internationale handel en historie?

We willen meedoen met de landen om ons heen maar krijgen als basis niet de juiste tools mee. We willen studeren in de regio maar beheersen de talen Spaans en Engels niet in voldoende mate. We willen in Nederland studeren maar beheersen de Nederlandse taal niet of nauwelijks. (In Nederland denkt men nog steeds dat iedere Antilliaan goed Nederlands spreekt.) Op vele terreinen zie je de tekortkomingen van slecht onderwijs op ons eiland. De nieuwe parlementariër zegt zich bewust te zijn van het belang van onderwijs, maar ik heb weinig hoop in het vervolg.

Dat het een eerste prioriteit is, dient al jaren bekend te zijn voor de beleidsbepalers. Ons onderwijs moet een instrument zijn voor ontwikkeling van de talenten en van de persoonlijkheid van onze jongeren? Aan welke sport denkt hij? Daarentegen zijn er ook vele goede resultaten te noemen. De vele problemen waar wij nu mee te maken hebben op dit eiland is het resultaat van het effect van onderwijs in de breedte.

Slechte basis biedt geen mogelijkheden tot verdere gewenste ontplooiing van het individu. Het onderwijs op dit eiland kan enkel effect hebben op individuele ontplooiing, wanneer onze beleidsbepalers de essentie van onderwijs begrijpen en weten te vertalen in consistent beleid.

(E)frem Gonet,
Curaçao

9 Reacties op “Ingezonden | Beleidsbepalers en onderwijs

 1. Blijkbaar zie je de verbanden niet.

 2. Hoedanook
  dat is geen antwoord op mijn vraag.
  Maar ik denk dat je het antwoord ook schuldig
  zal blijven. Je hebt geen idee hoe te verbeteren. Zoals ik schreef : kretologie waar we niets mee opschieten.

 3. @Rick
  50% werkeloosheid onder jongeren zegt genoeg of niet?

 4. Een schoolsysteem is een schoolsysteem. Waarom zou het hiet niet werken? Het opdringen van een taaltje dat door een paar honderd duizend man wordt gesproken helpt ook niet. naast het feit dat men niet investeerd in papiamentstalig onderwijs.

 5. Hoedanook
  kun je een opsomming geven van de behoeften die het Curaçaose schoolsysteem heeft ?
  Want anders is het maar kretologie van je.

 6. Onderwijs in Papiamento is NIET het probleem! Klakkeloos schoolsystemen uit Nederland overnemen waarvan gebleken is dat zij op Curacao niet werken (maatschappij heeft andere behoeften) is eerder een probleem.

 7. En maar blijven inzetten op onderwijs in Papiamentu

 8. 50% jeugdwerkeloosheid is aanleiding genoeg om het roer drastich om te gooien. In de begroting 2017 staat “het ‘oude’ FEFFIK opgeheven en wordt een ‘nieuwe’ organisatie opgericht die als een vakschool voor beroepsonderwijs zal moeten fungeren”. Een naamsverandering om een doorstart te kunnen maken is niet voldoende. CBV en andere bedrijfsorganisaties (GZE heeft al aangegeven dat er een tekort is aan gekwalificeerd personeel op Curacao voor haar bedrijfsactiviteieten) zounden een commissie met deelnemers uit het bedrijfsleven op kunnen zetten om zo – aan de hand van een aantal kwaliteitscriteria – maatwerk kunnen bieden bij de vormgeving nieuw in te voeren keuzedelen in het MBO onderwijs. een keuzedeel. Vervolgens deze keuzedelen koppelen aan kwalificaties.

 9. Volledig eens met de schrijver. Politieke doelstellingen, namelijk de bevolking dom en geisoleerd houden, vormen de basis van dit beleid.
  Wie in deze regio geen Spaans of Engels machtig is, heeft onoverbrugbare achterstand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *