Ingezonden | Brief aan mevrouw Zita Jesus-Leito

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Bart Bekkering aan het woord.

Sedert december 1984 woon ik in de wijk Jongbloed (in het verkavelinggplan Jongbloed Liverpool). In deze wijk zijn de meeste straten voorzien van een naam en straatnaambord, behalve een elftal straten. Mijn vrouw heeft zich ervoor ingezet dat in elk geval de straat waarin wij wonen een naam heeft toegekend en er een fatsoenlijk straatnaambord wordt geplaatst. Nu draagt de kavel nog een kavelnummer.

De inspanningen van mijn vrouw hebben uiteindelijk geleid tot de afgifte van een beschikking op 20 augugtus 2014, waarvan de gegevens alg volgt luiden: Zaak No.: 2014/038290 Regio 33 Bonam Area code 33 — 02. De beschikking is getekend door de toenmalige minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport mevrouw Irene A. Dick en de toenmalige minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning de heer W.W. Balborda.

In deze beschikking hebben elf straten alsnog een naam toegekend gekregen. Wij waren blij dat de beschikking dan eindelijk was afgegeven en dat onze straat een naam was toegekend, te weten Kaya Pronoia. Volgende stap is dan de toekenning van een huisnummer en de aanmaak/plaatsing van een straatnaambord. Inmiddels hebben we met veel steun van de heer Leoneta een huisnummer a 12,50 bij ROP kunnen halen.

Op 23 januari jl. heb ik contact gezocht met de Dienst DOW, die belast zou zijn met de aanmaak en plaatsing van straatnaamborden. Ik sprak daar met mevrouw Curiel (of was het Puriel) die mij meedeelde dat ik voor zo’n verzoek een brief moest schrijven aan de minister die DOW in haar portefeuille heeft. Die moet uiteindelijk opdracht geven aan DOW voor het maken en plaatsen van de straatnaamborden en daar komt u bij om de hoek kijken, mevrouw Jesus-Leito.

Hierbij doe ik u een vriendelijk verzoek om DOW opdracht te geven straatnaamborden te maken en te plaatsen zoals nader genoemd in de eerdergenoemde beschikking. Mocht u die beschikking om de een of andere reden niet boven water weten te krijgen, dan ben ik graag bereid u een scan van de beschikking te e-mailen.

Gelet op de periode die sinds de afgifte van de beschikking is verstreken, acht ik het gepast indien u in elk geval dit jaar voor de aanmaak en plaatsing van de straatnaamborden gaat zorg dragen. Per slot van rekening blijkt uit de praktijk dat wanneer een besluit wordt genomen om een straat naar iemand te noemen, dit binnen een mum van tijd kan worden geregeld en een straatnaambord wordt geplaatst. Ik vertrouw daarom op uw medewerking.

Bart Bekkering,
Curacao

5 Reacties op “Ingezonden | Brief aan mevrouw Zita Jesus-Leito

  1. Nos mes por .

  2. Deze beschikking dateert al van augustus 2014 mind you. Geeft weer eens aan hoe hard de indexering en loontrede eisende ambtenaren werken. Voor geen meter dus.

    Mw Jezus Leito is momenteel de verantwoordelijke minister en ik hoop dat zij snel actie onderneemt. Echter, gezien de 5 jaren die inmiddels verstreken zijn, is het wel een beetje flauw om alleen Zita hierop aan te spreken. Binnenkort treedt er een nieuwe interim directeur aan. Hopelijk gaat hij een flinke bezem halen door die tent. Corruptie viert daar al jaren hoogtij volgens de minister en deze erfenis kreeg zij op haar bord..

  3. Gevoeglijk maken we er maar van🤡

  4. Lol, Leito heeft wel wat anders aan haar hoofd. Je mag je geboeglijk afvragen – wat dan -.

  5. Bij lolo Leito is het family first, Bart, dus noem je straat naar een familielid van Leito en je hebt morgen je straatnaambord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *