Ingezonden | Bustarieven, busdiensten en openbaarvervoer-beleid

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Hitzig Bazur aan het woord

HET WAS te voorzien, dat de besluitname van de regering in alleen maar de tarievenstructuur van de buschauffeurs tot een probleem zou leiden. Overigens een besluitname zonder urgentie, als men ziet dat er maar voor 10 centen tarieven worden verlaagd, en zonder voldoende vooruitzicht, als men kennis neemt dat ten aanzien van het onderzoek op basis waarvan de prijzen worden verlaagd er een ontmoeting was belegd. Op 3 april j.l., een rustige dag voor de gemiddelde buschauffeur. Basis dus voor een ongedwongen discussie zonder tijdsdruk. En het is ook een besluitname zonder visie, omdat er niet meteen is gekeken naar de andere tekortkomingen in het openbaar-transportsysteem om ook die in een goede richting te duwen. Ten slotte gebrek aan visie ten aanzien van de planificatie van het busgedeelte van het openbaarvervoerwezen in bijvoorbeeld het nationaal ontwikkelingsplan, die in deze dagen ook en met veel nadruk is aangekondigd. Had de regering echt niet even kunnen wachten?

Zoals reeds gezegd is de verlaging van secundaire urgentie (tertiair??). Er wordt voor 10 centen vermindering aangebracht. Hoe substantieel is dit voor de busgebruiker? Laten we even kijken naar een van de manieren waarop de gemiddelde busgebruiker gebruikmaakt van dit middel. Iemand die in Sta. Maria woont bijvoorbeeld, maar die in Saliña werkt. Of op Brievengat, maar werkende op Hato. Zij moeten per dag minstens vier maal een bus nemen. Van Sta. Maria bijvoorbeeld naar Otrobanda vanwege de routespecificaties en dan zo snel als mogelijk naar Punda lopen om aldaar de bus naar Saliña te pakken. Met de besluitname van de regering betekent dit 4 keer tien centen bespaard. Maar stel dat deze persoon later bij het naar huis gaan niet op de grote weg wenst uit te stappen, maar in het dorp. Dan doet de chauffeur er meteen pardoes minstens 50 cent toeslag bij op het tarief. Weg die besparing dus!

Dit is het probleem van de interwijkbusverbinding. Beleid met visie zou hierbij hebben ingehouden, dat de regering dit probleem ook in haar besluitname zou hebben meegenomen. Het ontbreken van interwijkverbindingen is een gebrek dat al tientallen jaren leeft. Namelijk de mogelijkheid van bijvoorbeeld een busdienst, die Sta. Maria, Brievengat, Sta. Rosa en Montaña met elkaar verbindt. Dan bespaart de busgebruiker tweemaal het tarief dat hij nu moet betalen voor de reis woning-werk. Bijvoorbeeld twee maal 2,50 gulden!! Nou, dat is wel een besparing! In tijd en geld.

Nieuwe busdiensten: Sambil

Met de komst van Sambil recentelijk, en mogelijk Wechi over enige tijd, ontstaat de noodzaak om nieuwe busdiensten aan te bieden. In een beleid met visie wordt er met deze ontwikkelingen rekening gehouden en als er beslissingen worden genomen, dan neem je deze mee. Mensen met een auto komen gemakkelijk te Sambil; het is een kleine omweg. Maar oh wee als je met de bus moet. Vanaf de meest gangbare route, namelijk via de weg langs Marchena, moet je wellicht een halfuur lopen nadat je de bus bent uitgestapt. Geen bus die de omweg voor een gebruiker maakt en als het toch moet, dan is de extra betaling geen kleinigheid. Is een busvergunning op Sambil zo’n onoverkomelijke barrière?? Dan heb je meteen wat werkgelegenheid erbij. Over nieuwe busvergunningen en werkgelegenheid gesproken. Waarom geen Waaigat-parkeerplaats – Punda busdienst. Voor één gulden per rit. Veel mensen parkeren namelijk op Waaigat om de parkeerkosten in Punda te vermijden, maar moeten dan wel naar Punda lopen. Hoe verder men van de Wilhelminabrug parkeert, des te langer (zwaarder) de loopafstand. Lopen is gezond, ook als je op je werk moet zijn, maar er zijn ook mensen die niet of veel moeilijker ter been zijn. En de speciale parkeerplaatsen die er voor hen in het verkeerswezen zijn aangelegd, worden vaak door gezonde automobilisten bezet. Dan is een busdienst tussen Waaigat en Pietermaai / Punda – wellicht met een stukje Penstraat erbij – alleen maar voordelig. Met name ook bij gelegenheden waarbij er speciale evenementen zijn in de buurt, bijvoorbeeld een concert in het Avila hotel of een drukke sfeer in de Nieuwestraat. Dan kan het parkeren op de trottoirs met goede resultaten worden bestreden. En weer wat werkgelegenheid erbij natuurlijk.

HITZIG BAZUR

Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *