Ingezonden | Chata op de goede weg?

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Jan Gulmans aan het woord

Op donderdag 2 februari stond er in deze krant een interview met de nieuwe Chata-ceo, Miles Mercera. Hij popelt om zijn opvattingen te kunnen gaan uitvoeren. Deze zijn gelukkig mede gebaseerd op het uitstekende Masterplan Toerisme van Tico Croes. Ik heb hierover in zes artikelen een jaar geleden in deze krant uitgebreid geschreven.

De titel die Croes aan zijn plan had meegegeven luidde: ‘Building on the power of the past’. In het interview, waarin nergens het woord cultuur voorkomt, zie ik echter niet de cultuur, maar een wellness-component naar voren geschoven worden door Mercera. Het zal toch niet zo zijn dat, zoals zijn voorgangster opmerkte, het adagium ‘cultuur verkoopt niet’ (nog steeds) op de Chata-burelen te beluisteren is. Croes voorspelde een groei van de Curaçaose economie van 2 procent per jaar als er een investering van 40 miljoen dollar in toerisme-ontwikkeling zou worden gestopt, en met name richting de Verenigde Staten, om de goed spenderende, hoogopgeleide Amerikaan naar Curaçao te lokken, die niet alleen voor zon, zee en zand komt.

Eigenlijk is deze groei gegarandeerd, mits alle en dus ook de belangrijke culturele registers worden opengetrokken. Ik wens het nieuwe Chata-bestuur veel succes en zeker de jonge Mercera en roep de Curaçaoënaar die zijn land liefheeft op om ‘Building on the power of the past’ eindelijk eens te gaan lezen. Op de website van CTB, de partner met wie Chata de handen ineengeslagen heeft, staat de link naar dit buitengewoon belangrijke rapport.

Jan Gulmans,
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *