Ingezonden | Complottheorie in de praktijk op Curaçao (1)

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Felix D. Pinedo aan het woord

ALS VERVOLG op mijn ingezonden stukken waarin ik inging op het fenomeen complottheorie publiceer ik vandaag, zoals ik beloofd heb, de eerste lokale scene, die volgens mij als complottheorie gekwalificeerd kan worden.

Als eerste voorbeeld wil ik ingaan op de zaak betreffende de, zoals ik het betitel, ‘de intellectuele staatsgreep’. Het gaat om de gebeurtenissen 4 jaren geleden in augustus, rondom het naar huis sturen van een demissionair kabinet. De gouverneur heeft dit kabinet reeds gevraagd om aan te blijven tot na de verkiezingen over drie maanden. De reden waarom ik deze intellectuelen die achter het besluit van de gouverneur stonden om het demissionaire kabinet naar huis te sturen als ‘intellectuele complottheorie’ betitel is, dat het voor mij duidelijk is dat deze intellectuelen onze Staatregeling niet in acht hebben genomen of drommels goed hadden moeten weten dat zij dit niet hebben gedaan. De pretexten dat de democratie dient te prevaleren, zijn naar mijn mening helemaal buiten proportie en een te kort door de bocht genomen beslissing. Artikel 53 van de Staatsregeling (Streg) ondersteunt door de Memorie van Toelichting spreekt duidelijke taal.

In de Memorie van Toelichting wordt duidelijk gesteld dat het Parlement, ondanks het besluit tot ontbinding, in de periode tot aan de ontbinding na drie maanden, allerlei zaken kan blijven afdoen en in functie zijn voor het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen. Dit heeft naar mijn mening dezelfde strekking als hetgeen de gouverneur volgens het gebruik (de rechtshistorische interpretatie) aan de regering stelt in het Landsbesluit ter ontbinding van het Parlement. Vandaar dat men spreekt van een demissionair kabinet. Conform bovenstaande gewoonte houdt zo’n stelling van de gouverneur in dat deze in feite het ontslagverzoek heeft aanvaard. Dus het Parlement heeft, in tegenstelling tot wat professor dr. mr. Arjen van Rijn en professor dr. mr. Lodewijk Rogier en anderen beweren, met het aannemen van hetgeen vastgelegd is in de Staatsregeling en de Memorie van Toelichting zelf haar handelen beperkt (demissionaire status) in de periode na het besluit tot ontbinding, door te stellen dat het parlement allerlei zaken kan blijven afdoen en dat zij in functie blijft voor het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen. Indien men niet aan de bevoegdheden van het Parlement had willen tornen, had men gewoonweg in de Staatsregeling moeten stellen dat de bevoegdheden van het parlement onbeperkt van kracht blijven tot het moment van samenkomen van het nieuwe gekozen Parlement. Verder rijst de vraag welke bijzondere omstandigheden zich hebben voorgedaan opdat de ‘dissidente’ statenleden over zouden gaan tot niet lopende zaken zoals het benoemen van een nieuwe voorzitter van het Parlement, het aannemen van een motie van wantrouwen tegen een kabinet dat reeds haar ontslag heeft aangevraagd en het via de gouverneur aanstellen van een informateur/formateur met de bedoeling het benoemen van een interim-kabinet. Er resteerde nog twee maanden voor de verkiezingen. Een door mij gepubliceerde open brief aan professor dr. mr. Arjen van Rijn en professor dr. mr. Lodewijk Rogier geplaatst in de Amigoe en het Antilliaans Dagblad, bleef tot de dag van vandaag onbeantwoord. De lokale intellectuelen bleven ook muisstil en gingen nooit meer in op dit euvel. Daarom stel ik dat deze aangelegenheid behoort tot de zogenoemde complottheorieën. Dit gehele euvel kan niet als een positief precedent de geschiedenis ingaan, want het kan nog eens gebeuren. Voor mijn gevoel dient dit euvel in een open forum bediscussieerd te worden. Zelfs denk ik om de voorzitter van het Constitutionele Gerechtshof van St. Maarten, mr. Bob Wit, een voordracht te laten houden aan het begin van zo’n forum. Ik ga binnenkort het Constitutionele Gerechtshof van St. Maarten vragen om hun inofficiële gedachtegang omtrent deze aangelegenheid. Werk voor onze Universiteiten.

FELIX D. PINEDO

Curaçao

6 Reacties op “Ingezonden | Complottheorie in de praktijk op Curaçao (1)

 1. Abraham Mossel zelfs de ‘armste sloeber’ (zoals je ze noemt) zal de inhoud van mijn stuk begrijpen. Gezien jou achternaam heb je niet genoeg of geen van die grijze cellen in jou hoofd, om de essentie van dit ingezonden stuk te begrijpen. Het is te moeilijk voor jou. Het is tijd dat zulke ‘slobbers’ als jij met jou echte naam vooruit komt. Vooral wanneer je met beledigende bewoordingen tegen het volk opkomt. Normaal reageer ik niet op nonsens zoals die van jou. Maar ik heb dit keer een uitzondering gemaakt.

 2. Abraham Mossel

  @ Felix, heb je deze makkelijke uitleg van het Ei voor de kiezers uit de mondy geschreven, makkelijk te doorgronden en ook makkelijkvoor de arme sloeber om te begrijpen zo kunnen zij makkelijk kiezen op wie zij moeten stemmen, zal wel op Gerrit de Raaf worden, juist als het zo fijntjes word uit gelegd wat wil je eigenlijk met dit schrijven bereiken Fixie!.

 3. Bedankt Henk, we hebben het inmiddels aangepast.

 4. Foutje redactie, Pinedo heeft dit geschreven.

 5. De schrijver is Felix D. Pinedo. Voor een uitgebreidere versie omtrent deze aangelegenheid google; Staatkundige perikelen 2012 in de doofpot’ of ; Openbrief aan professor Arjen van Rijn of ; De gouverneur inde fout. Dhr. Felix D. Pinedo is de enige die sinds jaar en dag zijn meningen uit ten aanzien van deze aangelegenheid. Zie ook mijn betogen als enige tegen het onrechtmatig handelen van Cpost (mijn verzoekschrift voor het aanspreken van de minister VVRP is vorige week bij het Openbaar Ministerie geplaatst). Zie tevens mijn betogen in verband met mijn zaak in eertste instantie voor het gerecht en ook in hoger beroep tegen de uitspraak van de drie rechters in beroep in eerste instantie. Ik ben de eerste burger die in hoger beroep is gegaan in belastingzaken. Ten aanzien van deze kwestie ben ik ook de enige die jaren lang vraagtekens plaatst over de handelwijze van de overheid (Belastingdienst) bij het, naar mijn mening, onrechtmatig innen van opcenten. Voor verdere diepgang lees mijn stukken over opcenten op de site Knipselkrant of Amigoe. Felix D. Pinedo

 6. Beste redaktie,

  Volgens mij worden Henk Pasman en Felix Pinedo door elkaar gehaald.
  In de aanhef staat: “Vandaag laten we Henk Pasman aan het woord” en wordt ondertekensd met: Felix D. Pinedo, Curaçao…

  Was inderdaad een foutje hetwelk wij inmiddels hebben aangepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *