Ingezonden | Curaçao, cost of doing business

Ingezonden Brief

Ingezonden Brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het ingezonden artikel.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Fred Rabeling aan het woord

Ondernemend Curacao klaagt reeds lange tijd over de hoge ‘cost of doing business’

In al haar wijsheid is de regering van Curaçao aan het overwegen om het verkoopbelastingsysteem te wijzigen in een systeem met (gedeeltelijke) vooraftrek, volgens het principe van het Nederlandse BTW-systeem.

Dit brengt extra administratief werk, dus kosten, met zich mee voor de ondernemer en extra controlewerkzaamheden voor de Belastingdienst c.s. (dus extra controleambtenaren!), die ook weer extra werkzaamheden – lees kosten – voor de ondernemer met zich mee brengt.

Gelukkig wordt de regering inzake geadviseerd door het fiscalistengilde, dat met plezier ook de ondernemer zal willen adviseren en begeleiden met deze nieuwe structuur.

O ja, ook het gilde van de administratieve dienstverleners zal er wel bij varen.

Maar of dit allemaal de economie van Curaçao (is daar overigens een probleem mee?) ten goede komt?

FRED RABELING

Curaçao

6 Reacties op “Ingezonden | Curaçao, cost of doing business

 1. @LaStiwz

  Maar de prijzen ex OB bij die handelaren kunnen/zullen dalen omdat ze geen , aan de klanten doorberekende, omzetbelasting meer hoeven af te dragen , toch? De eindklant betaalt dan toch BTW over een lager basis/aankoopbedrag?

 2. Maar Willem… dat betekent dat iemand met een modaal inkomen dus nooit meer een biertje kan kopen. Want Jan Modaal betaalt vergeleken met mensen die 2 tot 3 keer modaal verdienen amper belasting. Het systeem van de Bahamas is er alleen voor de rijken. Laat me raden, jij verdient minimaal 2X modaal en kuin jij 50% meer inkomen bijtellen. Maar Jan Modaal (of iemand die minder dan dat verdient) kan nog geen 10% op zijn/haar rekening bijschrijven

 3. Het huidige systeem van inkomstenbelasting, winstbelasting en ook omzetbelasting is makkelijk te ontduiken.

  Ik denk dat we daarom toe moeten naar het systeem van de Bahamas en Cayman Islands. Alle belasting afschaffen maar wel alle ingevoerde goederen fiks belasten.

  Je bruto loon wordt je netto loon, maar je betaalt wel 20 gulden voor een biertje. Maar de verkoper fraudeert niet meer, want hij hoeft geen omzet of winst meer op te geven daar die onbelast is.

 4. Het voordeel van een btw systeem is dat het in het nadeel is van een ondernemer om te frauderen.
  Immers je kunt niet terugvragen wat je niet hebt verkocht. Oftewel draag je de btw niet af dan kun je moeilijk de betaalde btw terugvragen voor datzelfde product. De controle is immers vrij eenvoudig. Wanneer je inkoop continu hoger is dan je verkoop dan levert dat vragen op (van een normale belasting inspecteur).
  Wil je producten vernietigen omdat ze bv over de datum zijn dan zul je dat moeten vastleggen om de btw terug te kunnen krijgen. En ook dat is weer eenvoudig te controleren.
  Bovendien heb je dan geen verzegeld kassasysteem nodig en dat systeem kost de ondernemers op Curacao werkelijk een vermogen. Dat was de grootste miskleun ooit.

 5. @Margret: leuk, in populistische taal geschreven antwoord, doch

  1. Het meest voorkomende OB tarief op Curacao is 6%. Je vergelijkt dit met een BTW tarief van 6 %. Echter een dekkend BTW tarief zal boven de 10 %liggen.
  2. Noem mij 1 product dat 5 tussenhandelaren heeft hier op Curacao. (probeer er eens eentje te noemen met meer dan 2 handelaren.)
  3. Omzetting van cumulatieve OB naar BTW zal (tenzij de overheid dit wil) niet zorgen voor een verlaging/verhoging van de belastingdruk als geheel. Uiteraard kan dit per product verschillen.

  Je rekensommetje nog een keer, met reëlere cijfers:
  6% ob met 2 schakels 12,36% belastingdruk.
  BTW 11% (waarover wordt gesproken).

  Deze 11% lijkt mij reëel tot hoog daar voor het merendeel de 2 schakels (en dus ook de 12,36%) niet gehaald wordt.

 6. Margret Smeets

  Ben het eens met Fred.

  De Curacaose ondernemer is niet de meest snuggere en het Nederlandse OB systeem is enigzins complex. Het is ook fraudegevoelig door de te manipuleren aftrekpost van door de ondernemer betaalde OB.

  Echter, het Nederlandse systeem is voor de consument rechtvaardiger.

  Bij een OB tarief van 9% kost een produkt van 100 dat 5 keer wordt doorverkocht voordat het bij de consument beland de Nederlandse consument 109 gulden.

  Met het huidige OB systeem kost datzelfde produkt de Curacaose consument maar liefst 167.71!

  De MFK nitwits die protesteren tegen de verhoging van het OB tarief gaan er aan voorbij dat verhoging van het OB tarief in combinatie met de invoering van het Nederlandse OB systeem juist tot een fikse besparing door de consumenten kan leiden, als de ondernemer zijn voordeel doorberekent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *