Ingezonden: ‘De tuchtrechter moet op de schop’

Door: ELDON ‘PEPPIE’ SULVARAN, ANTHONY EUSTATIUS
en CHESTER PETERSON

V.l.n.r. advocaten Eldon 'Peppie' Sulvaran, Anthony Eustatius en Chester Peterson (ook wel 'KFO advocaten' genoemd).

V.l.n.r. advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Anthony Eustatius en Chester Peterson

Rechters en frappant genoeg ook advocaten die over elkaar heen struikelen om fout handelende rechters te beschermen. Een klassiek voorbeeld van een ‘onder ons’ situatie. Wij zijn betrokken bij het onderzoek naar dubieuze en onjuiste beschikkingen. Wij staan niet aan de zijlijn, maar zijn actieve spelers en betrokken bij het wel en wee van de strafrechtspleging.

Wij zijn kritisch op opsporingsambtenaren en vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en rechters.

Het gaat niet om grote aantallen, maar bij de tuchtrechters die over het algemeen het strafrecht in het geheel niet beheersen, ligt de uitgesproken gedachte ten grondslag dat de rechterlijke macht uitsluitend bestaat uit goed geoutilleerde professionals van het hoogste niveau.

Met alle respect voor ook het vele goede werk dat dagelijks gedaan wordt, moet toch worden opgemerkt dat de rechterlijke macht niet aan dit ideaalbeeld kan voldoen. Fouten zijn onvermijdelijk, maar valse beschikkingen kennelijk ook.

De geringe of nietbestaande bereidheid van de tuchtrechter om fouten van rechters te herkennen vormt voor ons, zoals de laatste twee tuchtuitspraken bewijzen, een groot gevaar.

De betrokken rechters hebben geen valse beschikkingen gemaakt, maar hebben zich herhaaldelijk weer ‘vergist’. Het systeem noch de verantwoordelijke rechter valt iets te verwijten.

Hoe het dan tot een valse beschikking – en het daarmee gepaard gaande leed – heeft kunnen komen, wordt wijselijk door deze tuchtrechters in het midden gelaten en blijft onuitgesproken.

Voor de duidelijkheid is het opstellen van een ‘spookbeschikking’ zonder partijen vooraf te horen en zelfs zonder dat er een zitting heeft plaatsgevonden om mensen te benadelen een schurkenstreek. En schurkenstreken worden nu eenmaal door schurken al dan niet in toga begaan. Daar kunnen wij ook niets aan doen.

Wij zijn nu zelfs geconfronteerd met tuchtrechters die hun eigen wraking en dus zichzelf beoordelen. Op deze wijze bekennen zij meteen ook maatschappelijke kleur.

Het wezen van de tuchtrechterlijke functie ligt echter juist in de onpartijdige geschillenbeslechting. Dat betekent ‘absence of prejudice or bias’.

Onpartijdigheid is anders dan deze tuchtrechters denken, geen synoniem voor onverschilligheid. Partijdigheid is zonder meer aanwezig in een situatie waarin tuchtrechters, voorafgaand aan de behandeling van een klacht, al een beslissing hebben genomen in een vergadering in de vorm van stemming voor of tegen de voorliggende tegen ons ingediende klacht.

Dit zou eigenlijk voor elke jurist duidelijk moeten zijn en is, naar wij moeten aannemen, ook heel goed bij hen bekend. Daarom is er ernstig bezwaar tegen hun integriteit ontstaan. Het is immers een kwestie van de wet lezen (artikel 28 Advocatenlandsverordening).

Een dergelijke stemming voor of tegen ons, impliceert namelijk een afgesloten meningsvorming over het feitencomplex. Het staat daarom in de wet (voornoemd artikel) dat een tuchtrechter zich niet op enige wijze mag inlaten over een geschil waarvan hij weet of zelfs vermoedt dat die voor hem aanhangig zal worden.

Het is ook regel dat de voor wraking voorgedragen rechters geen zitting mogen nemen in het college dat over hun wraking zal oordelen. En dan willen zij ook nog eens bepalen dat wij in deze zaak niet meer mogen wraken.

Onrechtmatige rechtspraak ten top dus. Want wie bevooroordeeld is mag natuurlijk geen recht spreken. Met de wet in de hand zullen wij (weer) iedereen wraken die al zijn mening over de klacht tegen ons heeft gegeven.

Vanaf het prille begin wordt getracht ons als schuldigen te nagelen. Terwijl juist wij geen valse beschikkingen hebben opgemaakt en ook geen corrupte handelingen hebben gepleegd. Het is en blijft een apart wereldje, deze ‘rechtse’-wereld.

ELDON ‘PEPPIE’ SULVARAN, ANTHONY EUSTATIUS en CHESTER PETERSON Curaçao

Bron: Amigoe
Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)

6 Reacties op “Ingezonden: ‘De tuchtrechter moet op de schop’

 1. in hoeverre ben je schuldig an en misdrijf als je geld van je client krijgt , waarvan je weet dat je er vraagtekens bij moet zetten. Neem nu dat een client onderzocht wordt voor wit waspraktijken en dat hij zijn rekening betaald ben je dan mede schuldig. Immers corrupt geld komt in de boven wereld. Mag justitie alsnog beslag leggen als blijkt dat het uit het criminele circuit komt.

 2. schaamteloze en van alle ethiek gespeende “foute” advocaten die een blamage zijn voor de juristenstand.

 3. dit zijn geen maffiaadvocaten, dit zijn maffia figuren….

 4. Inderdaad een georchestreerde en uitlokkende procedure waar dan nu dit bovenstaande slappe verhaal uitrolt. Holle kreten en pot-ketel verwijten.

 5. Zure druiven en een vooraf georchestreerde poging de rechterlijke macht in Curacao in diskrediet te brengen. Helaas voor de schrijvers zijn zij de enigen die deze visie hebben op de gang van zaken. Andere kantoren hebben deze problemen kennelijk niet en van enige bijval voor de zienswijze van deze lieden is geen sprake.

 6. caribbeancynic

  Deze misbruikers van wrakingsverzoeken (tegen elke rechter want elke rechter deugt niet) zijn boos dat er een stokje voor wordt gestoken. Uitspraken van rechters zijn onrechtmatig omdat ze niet in het voordeel van de misbruikers zijn.
  Dat is een soort logika waar je alleen op Curaçao mee wegkomt.
  Wat een tuig is dit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *