Ingezonden | De verminkte toekomst van een uitgeholde realiteit

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Jeannette Cratz aan het woord

Het is weer vier jaar geleden dat ik van start ben gegaan met een nieuw concept voor een informatief programma. Op dat moment is bij het lokale volkspensioenfonds de kas aan rinkelen gezet door gebrek aan fondsen. 0m een oordeel te kunnen vellen heb ik mij weer echt verdiept in de realiteit.

De totstandkoming van de SVB, de veranderingen in de loop der jaren, de noodzaak tot echte revisie van de hele opzet van een systeem dat niet alleen door de tand des tijds is aangetast maar ook helemaal niet past in de totaal nieuwe realiteit. De Nederlandse Antillen bestaan niet meer. De Nederlands Antilliaanse gulden is een zweef-valuta in afwachting van een oplossing. Alle vogels zijn met de eieren uit het nest gevlogen.

Verdere verdieping in onze algehele situatie toont het beeld van een vrouw die nooit oud wordt in de verroeste antieke spiegel. Wij blijven hangen in een gemeenschap die niet kan doorlopen omdat de voeten blijven kleven in het laagie asfalt waarmee men de weg van gisteren naar morgen verwerkt.

Ik ben gaan praten met een groep van de meest vooraanstaande experts van Curacao. Ik ben gaan leuren met een informatief programma over het ontstaan van onze wetten, economie, gezondheids- zorg, onderwijs en onze sociale achtergronden. Een jaar lang heb ik mij beziggehouden met de opzet van een databank voor een programma ‘Het verleden is de oorsprong van morgen’.

Een brok informatie over alle aspecten van onze gemeenschap vanaf het ontstaan van de Nederlandse Antillen en het eilandgebied Curacao tot vandaag met voorstellen voor aanpak.

De reacties hebben mij het bewijs geleverd dat wij niet beter willen weten. Ik hoef geen naam op te bouwen als journalist. De topexperts van gisteren en vandaag hebben geen publiciteit nodig. Hoeveel kan men verdienen aan een dergelijk project met enorme kosten? “Meer van hetzelfde”, is het antwoord geweest van degenen die geantwoord hebben. “Meer van hetzelfde”, zeg ik nu terwijl wij ons afvragen wat de wet eigenlijk inhoudt.

Wetten die wij sinds 1961 hebben gewijzigd, veranderd en bijgewerkt zonder rekening te ermee houden dat de basis niet meer klopt met onze realiteit. Gebrek aan kennis doet zich voor bij mensen die bij gepasseerde stations op de bus naar morgen blijven wachten.

Wij hobbelen verder en zoeken geen antwoord op de vraag waarom wij het niet kunnen redden. Ons parlement kan niet functioneren als het bestaansrecht zelfs bij de leden onbekend is. Wie en wat is de regering in ons stelsel en waar moeten zij zich aan houden? Heeft de gouverneur iets te zeggen of moet zij een troontje bestellen om de hele dag het publiek toe te wuiven? Waarom loopt de gezondheidszorg spaak? Waar schuilt gezondheidszorg in onze grondwet? Waar- om heeft men zo lang een goed geoutilleerd zieken- huis in stand kunnen houden? Hoe is Groningen binnengestapt? Wat kunnen wij verwachten als de Inspecteur van Volksgezondheid die 100 jaar geleden uit Nederland is gearriveerd om een legaal raamwerk te creëren voor volksgezondheid, weer binnen kan stappen? Waarom is het onderhoud van het wegennet zo duur? Hoe hebben wij in den beginne de wegen gefinancierd? Wat is de verloop van onze economie geweest en hoe hebben wij de verschillende etappes afgelegd? Waarom kan de huidige economie de voorwaarden van een topsociale realiteit die wij eens hebben gekend niet meer dragen? Waarom is Curacao verpauperd?

Om situaties aan te pakken moeten wij samen op zoek gaan naar achtergronden waarin het antwoord schuilt. Dat trekt ons echter niet. Het neemt te veel tijd in beslag. Tijd die wij nodig heb- ben om experts opzij te duwen om ons te verheffen tot super sterrenwichelaars tegenover een publiek voorzien van preventieve oordoppen. Informatief materiaal trekt ons niet. Wij besteden liever aandacht aan incidenten tussen Jan en Piet die ons aan het lachen zetten in een volksdrama. Wij dansen door op weg naar een uitgeholde toekomst voor het land der blinden waar eenoog koning is.

Jeannette Cratz,
Curacao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *