Ingezonden | Door misdaad beheerst?

Brief

Ingezonden brieven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN.
Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Joseph ‘Jopi’ Hart aan het woord

Beste lezer, wanneer u niet in staat bent uw huis in orde te houden, u zich niet weet te gedragen volgens de algemeen geldende normen en waarden, is het logisch dat u vroeg of laat in de problemen komt te zitten.
Indien wij, als land, niet in staat zijn onze zaken correct af te handelen en de deur wagenwijd openhouden voor ratten en misdadigers om binnen te komen, plegen wij een daad van zelfvernietiging die volkomen tegenstrijdig is aan het algemeen belang. Misschien biedt een door criminaliteit beheerst Curaçao persoonlijke voordelen aan deze of gene bewindvoerder die al deel uitmaakt van het criminele kamp, maar voor Curaçao biedt dit geen enkel voordeel!
Wanneer een bewindvoerder zich laat leiden door emotionaliteit in plaats van zijn gezond verstand en rationele overwegingen, is het resultaat de motie die onlangs is aangenomen in het parlement om het gezag van de gouverneur te beperken, zodat ‘Jan en alleman’ minister of minister-president kan worden.
Ons land heeft deze beschamende vertoning al meegemaakt na 10-10-‘10, waarvan de gevolgen ertoe hebben geleid dat de huidige regering harde en impopulaire maatregelen moet nemen om de overheid, het ambtenarenapparaat en de financiën te saneren toen Nederland ons met die aanwijzing om de oren sloeg. Het is gemakkelijk om Nederland te bekritiseren, helemaal in overeenstemming met onze cultuur de ander de schuld te geven, volgens het gezegde van ‘Het mes heeft me gesneden’, in plaats van de oorzaak van de aanwijzing bij onszelf te zoeken!
Deze houding is het gevolg van een gebrek aan eigenwaarde, van een minderwaardigheidsgevoel, dat de oorzaak is van een irrationele en emotionele reactie, zoals die van een verwend kind dat stampvoetend in een hoek staat te dreinen met een natte luier!
Sta me toe u een beeld te geven van de gevolgen wanneer de ‘screening’ van ministers en het gezag van de gouverneur worden ondermijnd. Denk maar eens hoe destijds een lid van een criminele organisatie bijna was benoemd in een hoge functie bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten!
Stelt u eens de desastreuse gevolgen voor indien een criminele figuur het monetair beleid van een land zou kunnen beïnvloeden! Stelt u eens voor wat het betekent indien een politicus met criminele banden of met een crimineel verleden minister of minister-president zou worden!
De gevolgen zijn afschuwelijk voor het land, wanneer het internationaal bekend wordt dat Curaçao geregeerd wordt door criminele non-valeurs. Wij verliezen onze geloofwaardigheid, investeerders blijven ver weg, internationale verdragen met andere landen verliezen hun waarde omdat er geen vertrouwen meer is in onze regering. Erger nog is de aantrekkingskracht voor de georganiseerde misdaad om zich op ons ‘Dushi Kòrsou’ te komen vestigen.
Voor de lokale criminele figuren zal dit enorme financiële voordelen met zich meebrengen, maar voor de rest van de bevolking zijn de gevolgen desastreus: onzekerheid, onveiligheid, dagelijkse confrontatie met criminaliteit en een chaotische regering. Als u denkt dat er nu corruptie heerst, stelt u zich eens voor hoe dit zal zijn wanneer de regering wordt beheerst door criminele figuren, wanneer kompanen alle opdrachten krijgen toebedeeld en u zich in de duisternis zit te verbijten en tandenknarsend beseft dat u volkomen machteloos bent om een toekomst voor uw gezin te regelen. En wanneer u uw stem verkoopt, draagt u bij tot de voortzetting van deze situatie, omdat een gecriminaliseerde regering niet uw belangen zal behartigen!
Beste medeburger, zorg dat deze situatie nooit en te nimmer plaatsvindt! Blijf alert en handel in overeenstemming met de ‘Bon Yu’i Kòrsou’ (de Goede Curaçaoënaar). Kom op voor de verdediging van ‘Ons Dushi Curaçao’ en accepteer nooit en te nimmer een Curaçao beheerst door criminele elementen!

Door: Joseph ‘Jopi’ Hart
te, Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *