Ingezonden | Een diepgaande analyse van het project nieuwbouw ziekenhuis (2)

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Felix D. Pinedo aan het woord

IN 2011 heb ik onderstaande ‘position paper’ gepubliceerd via de nieuwsmedia. Om de gedachtegangen levend te houden heb ik besloten om deze nota in fasen nogmaals te publiceren. U zult merken dat er nog geen aandacht besteed wordt aan diverse van mijn aandachtspunten in genoemde nota.

Vervolg van deel 1

Scenario’s voor locatie en financiering

In een rapport dat ik in 2003 in opdracht van de vakbond CBV heb opgesteld, zijn diverse opties meegenomen voor wat betreft de locatie van de nieuwbouw. De meest voor hand liggende optie was en is om de nieuwbouw te starten op het Sint Thomas-terrein voor het ziekenhuis waarbij doorgebouwd wordt naar de omliggende terreinen van het Sehos. De Hamelbergweg dient vanaf de ingang van het winkelcentrum Colon afgesloten te worden opdat de nieuwbouw kan doorlopen naar het parkeerterrein, dat eigendom is van het Sehos, aan de Hamelbergweg. Het niet in gebruik zijnde mortuarium, het kleine druktankgebouw en de werkplaats bouwkundige dienst dienen met de grond gelijk gemaakt te worden om het bouwvervoer via de Hamelbergweg toegang te geven naar het bouwterrein.

Voor wat betreft de financiering van de kosten, heb ik jaar in jaar uit naar voren gebracht dat wij ernaar moeten streven om minimaal 50 procent van de kosten te kunnen binnenhalen via subsidie van Nederland en de Europese Unie of andere (nationale en internationale) organisaties die hiervoor in het leven zijn geroepen. Het voor 100 procent laten financieren door de commerciële instanties op het eiland of elders brengt met zich mee dat vanwege onder andere de rente, een bedrag van bijna één miljard gulden terugbetaald dient te worden. Binnen de eerste jaren zullen dan niet eens de aanloopkosten ingehaald zijn. Als aanloopkosten neem ik ook mee de bedragen die nodig zijn om het huidige Sehos hoogkwalitatief draaiende te houden totdat het nieuwe ziekenhuis klaar is.

Nieuw ziekenhuis rechtopvolger Sehos

Ik heb ook steeds gesteld dat de Stichting Sehos het nieuwe ziekenhuis zal moeten gaan exploiteren, met participatie van de meest relevante ‘stakeholders’ in de Raad van Toezicht van de nieuwe ‘Fundashon Hospital Sint Elisabeth Hospital’. Dus de nieuwe ‘Fundashon Hospital Sint Elisabeth’ dient de rechtsopvolger te worden van de huidige Stichting Sehos. Uit de toentertijd gehandhaafde werkwijze kon ik destilleren dat de Fundashon Hospital Nobo (FHN) de beheerstichting (eigenaar van het gebouw) zou zijn en dat er naar een exploitant gezocht zou worden. De rechtspersoon, die het nieuwe ziekenhuis zou gaan exploiteren zou ook periodiek een zeker bedrag aan de Fundashon Hospital Nobo (FNH) of welke andere entiteit, die in de toekomst de eigenaar zou zijn van het nieuwe ziekenhuis, te betalen. Ik neem aan dat het de FHN zou zijn geweest, die dan verantwoordelijk zou zijn voor het terugbetalen van het op de kapitaalmarkt verkregen (gedeelte van het) bedrag voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Het St. Martin Medical Center op St. Maarten wordt op een dergelijke wijze gerund.

Als men geen gebruik zou gaan maken van het huidige in het Sehos geïnvesteerde kapitaal aan onder andere allerlei machines en instrumentaria, (niet te vergeten het ‘human capital’) dan zal dit kapitaalverlies ook meegenomen moeten worden in reeds door mij genoemde aanloopkosten in verband met de nieuwbouw. Tevens dienen meegenomen te worden de opgebouwde negatieve jaarcijfers van het Sehos. Deze tekorten dienen door het Sehos in de komende jaren zo veel mogelijk door het Sehos afgebouwd te worden. Bovengenoemde incentives mijnerzijds, dienen serieus in overweging genomen te worden vooral met inachtneming van de toekomst van de meer dan 1000 personeelsleden en meer dan 300 gepensioneerden van het Sehos. Het is goed dat de dirigenten van het Sehos zich hierover beginnen te bezinnen. Voor mij was de beoogde zet met de FHN nagenoeg eenzelfde als hetgeen gaande is met de ambulancedienst Cems. Maar in het geval van het Sehos is dit veel gecompliceerder waarbij de gevolgen niet te overzien zijn. Waarom wachten totdat de problemen over vijf tot tien jaar voor onze deur staan, als wij vanaf nu al de kans hebben om tot de nodige overeenstemmingen te geraken?

Hopelijk zullen onze gezagsdragers (politici) de door mij naar voren gebrachte aandachtspunten in welwillende overweging nemen.

FELIX D. PINEDO

Curaçao

3 Reacties op “Ingezonden | Een diepgaande analyse van het project nieuwbouw ziekenhuis (2)

 1. Zit deze meneer nu in de partij met Amparo dos Santos?

 2. Helemaal eens met sr Pinedo.

  Dat de politiek constant verkeerde afwegingen maakt hier op het eiland is natuurlijk evident. Jaar in en jaar uit.
  Ik zag zojuist op Curacao Chronicle een uiterst interessante analyse over het toerisme, waarvan ik de link u niet wil onthouden:
  Misschien kan de redactie het overnemen? Thanks.

  http://curacaochronicle.com/tourism/the-advent-of-peer-to-peer-accommodation-services-the-sharing-economy-and-the-future-of-the-tourism-sector-in-curacao-end-of-an-era/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-advent-of-peer-to-peer-accommodation-services-the-sharing-economy-and-the-future-of-the-tourism-sector-in-curacao-end-of-an-era

 3. Girobank oplichter Stephen Capella in de Raad van Toezicht van het Sehos schept ook al weinig vertrouwen in het financieel beheer van ons ziekenhuis.

  Net als de aanwezigheid van voormalig Girobank legal advisor Linda Douglas, daar genoemd Linda ‘Shurandy’ Douglas omdat ze al haar belangrijke rechtszaken verliest.

  Beiden delen overigens een kantoor in een pand van Erik Garcia, voormalig voorzitter van de RvT van het Sehos om de verwevenheid van deze enge criminele kliek nog eens te bevestigen.

  Ze houden met zijn drieen de huidige verblijfplaats van Garcia moeten delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *