Ingezonden: Een gemiste kans

Brief

Ingezonden brieven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN.
Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Joseph ‘Jopi’ Hart aan het woord

 Beste lezer, wanneer ik zie hoe bij Hamelbergweg met rotsen heen en weer wordt gesjouwd om het terrein ‘bouwrijp’ te maken voor de bouw van een nieuw ziekenhuis, waarmee men al zes maanden bezig is, moet ik wel een en ander met elkaar vergelijken.
Het Sehos-bestuur heeft het incrementele bouwplan aan het parlement gepresenteerd in februari vorig jaar. De regering ging ermee akkoord, omdat haar eigen technische commissie het plan uitvoerbaar en financieel haalbaar achtte. Het zou minder kosten en het eerste nieuwe gedeelte zou binnen 18 maanden operationeel zijn, terwijl Sehos al aan het onderhandelen was met lokale financiële instellingen om het project te realiseren.
Maar de regering dwong Sehos hiermee te stoppen en begon zelf met het avontuur bij Colon o.l.v. Usona en Berenschot, samen met de Nederlandse aannemer Ballast Nedam, die praktisch failliet is met een verlies van 130 miljoen euro (dit jaar alleen al 50 miljoen!), vijf van haar maatschappijen moest verkopen en meer dan 1.000 werknemers naar huis moest sturen; met meer dan 20 miljoen euro aan opgelegde boetes wegens corruptie en prijsmanipulaties, terwijl er nu een diepgaand onderzoek gaande is bij het bedrijf wegens ernstige omkoop praktijken in Suriname.
Vanaf januari mag Usona geen projecten leiden van de Europese Unie, na een onderzoek wegens omkoperij.
Inmiddels gaat men onverdroten door met ‘her en der’ stenen verplaatsen en noemt dit ‘het terrein bouwrijp maken’, en brengt hiervoor 3 miljoen dollar in rekening voor een terrein van nauwelijks 15.000 m2. Ter vergelijking: om een terrein van 800 m2 bouwrijp te maken – tegen hetzelfde tarief – komt dit uit op bijna 300.000 gulden, voordat er begonnen kan worden met de fundering!
In december hield Usona het publiek voor dat het nieuwe ontwerp voor Otrobanda klaar was, en later bleek dat het oude plan voor het Amstelterrein, dat door het parlement werd verworpen, weer van stal werd gehaald; men draaide er een beetje mee om het te laten passen op het Sehos-parkeerterrein. En nu is men al meer dan zes maanden bezig en er is nog steeds geen aangepast ontwerp!
Ballast Nedam heeft aangekondigd dat men niet aan alle vereisten zal voldoen, en verschillende functies weg zal laten, omdat men een Nederlandse ‘streekziekenhuis model’ gaat bouwen. Dit model beantwoordt niet aan de eisen voor ziekenhuiszorg op Curaçao, omdat er hier geen groter en beter uitgerust ziekenhuis in de nabijheid is om een patiënt daar te laten behandelen.
Er is een lijst van 49 problemen, maar ik zal u hiermee niet lastig vallen.
Wat ik wel wil benadrukken is het volgende:
Men leent 250 miljoen gulden van Nederland en stopt 150 miljoen van de begroting er nog bij om het totaal van 400 miljoen te krijgen voor het project.
Als de regering Sehos haar eigen incrementeel ziekenhuis had laten bouwen en met eigen financiering, had de overheid de lening van 250 miljoen kunnen aanwenden om werkgelegenheid te scheppen met grote infrastructurele projecten ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen, om onderwijsinnovatie te bekostigen, om verplichte bijscholing te regelen voor alle werkloze jonge schoolverlaters – waar de meeste jonge criminelen vandaan komen – en ook had men dit bedrag kunnen aanwenden voor wijkopbouw en om meer sociaal werkers in te zetten om verwaarloosde gezinnen te helpen, om onze kinderopvang verblijven te professionaliseren, waardoor op deze wijze een enorme ontwikkeling op gang zou zijn gekomen ten behoeve van het vormingsniveau van ons volk, met als gevolg een vermindering van criminaliteit, die ons nu gevangen houdt in ons eigen huis en wijk.
Ook zouden onze financiële instellingen erop vooruit zijn gegaan door de lening aan het ziekenhuis, zodat er meer lokaal geld in omloop zou zijn gekomen, terwijl het ziekenhuis eerder in etappes operationeel zou zijn geworden.
Wiens belangen heeft de regering in overweging genomen toen men het Sehos-project heeft gestopt, dat de goedkeuring van het parlement had en meer dan genoeg terrein, om Usona, Berenschot en Ballast Nedam een onvolledig ziekenhuis te laten bouwen op zo’n klein terrein, waardoor het noodzakelijk werd Colon te kopen om daarna te slopen en de Hamelbergweg af te sluiten om nog meer ruimte te krijgen?

 

Door: Joseph ‘Jopi’ Hart
te, Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *